Tips & Fakta » Vinyl och 78 varv » Ställ in nåltrycket

Ställa in nåltrycket

 

På en någorlunda modern skivspelare (dvs från 1955-60 och senare och som är försedd med magnetpickup) så är det mycket viktigt att nåltrycket är rätt justerat för att man ska få ut rätt ljud och för att inte skada skivorna.

För att justera nåltrycket använder de allra flesta tonarmar antingen en eller flera vikter, monterade på tonarmen eller på utskjutande armar, eller också är tonarmen fjäderbelastad. Det finns också kombinationer av detta.

I avdelningen som visar hur man justerar nåltrycket med hjälp av inbyggd nåltrycksskala finns bilder i anslutning till texten. Där kan du se exempel på hur man justerar nåltrycket på några tonarmar som använder några av de vanligaste principerna.

 

 

Några olika metoder att justera nåltrycket:


Med ögat

Ger inte så noggrann inställning men kan vara användbar om man snabbt måste komma igång eller om man inte vet vilket nåltryck pickupen behöver

Med tonarmens inbyggda nåltrycks-skala

Ger hyfsat resultat om man vet vilket nåltryck pickupen ska ha. Enkelt och snabbt. Vissa tonarmar har dock inte någon inbyggd skala.

Med nålvåg

Ger högre exakthet men kräver förstås en nålvåg och att man vet vilket nåltryck pickupen ska ha.

Med testskiva

Är det mest exakta sättet eftersom det bygger på att man lyssnar efter vid vilket nåltryck pickupen spårar bäst.

Är också "enda sättet" då man inte vet vilket nåltryck pickupen vill ha.

 


För att kunna ställa in nåltrycket måste du givetvis veta vid vilket nåltryck din pickup fungerar bäst. Detta står ofta i instruktioneboken eller i pickupens instruktionsblad. Om du inte kan få fram denna information är det oftast bra att börja med ca 1,5 g nåltryck för att sedan med ögat eller testskiva jobba sig fram till rätt nåltryck.

Använder du dig av metoden med testskiva är det inte lika viktigt att du vet vilket nåltryck fabrikanten rekommenderar eftersom du justerar in det bästa läget för just din kombination av tonarm och pickup.

 

Ställ in nåltrycket med hjälp av ögat

Denna metod är snabb och enkel men ger inte någon precision. Du kan använda den för att få en indikation om ungefär vid vilket nåltryck din pickup ska arbeta. Den kan du också använda då du inte vet vid vilket nåltryck din pickup spårar bäst eller om du inte har tillgång till någon nålvåg eller inbygd nåltrycksinställning. Det är verkligen en "sista utvägen"-metod. Men den är enkel.

Du kan antingen börja med att ställa in ca 1,5 g med hjälp av skivspelarens inbyggda nåltrycksskala eller också kan du helt enkelt chansa på att det funkar på ett värde som du tycker känns bra i handen.

Högt nåltryckNär du sedan lägger ner pickupen på skivan så kan det hända att det ser ut som på bilden till höger. Som du ser så släpar den gröna plasten på nålinfästningen på skivan och nåltrycket är alltså ALLDELES FÖR HÖGT.

När du lägger ner pickupen på skivan så titta på nålröret (cantilevern), dvs det smala rör som sticker ut under den gröna plasten och som har en liten diamant längst fram. Nålröret ska fjädra in LITE i plasten men inte alls så mycket att den försvinner som på bilden ovan. Normalt är ett läge där nålröret fjädrar in till hälften ungefär - om det inte fjädrar in alls så är nåltrycket för LÅGT.

Normalt nåltryckEfter detta första försök så är det bara att justera nåltrycket åt ena eller andra hållet (läs mer om hur du gör detta i avsnittet om att ställa in nåltryck med hjälp av nåltrycksskala) och prova igen tills du har ett läge där du tycker det verkar bra. Du kan se ett exempel på bilden härinvid.

När du sedan provspelar en skiva så ska det låta bra och S-ljud ska inte fräsa eller skorra. Om det gör det så kan du testa att höja nåltrycket något.

OBSERVERA! Det är farligt för nål och skivor om du kör med för lågt nåltryck. För högt nåltryck är heller inte bra men det för låga nåltrycket sliter mer på skivor och nål än om det är lite för högt.

 

Ställ in nåltrycket med inbyggd skala

Först måste du veta hur just din tonarm fungerar - hur man gör för att justera nåltrycket. Det finns en hel mängd olika tonarmskonstruktioner och det är omöjligt att visa alla varianter på bild.

Det finns dock ett litet antal principer som oftast går igen på många skivspelare. Här nedan ser du exempel på några vanliga typer:

Tonarm där motvikten är försedd med skala

Tonarm med skala

Den stora vikten används både för nollställning (se nedan) och för nåltrycksinställning.
Skalan är vridbar i förhållande till vikten.

 

Tonarm där nåltrycket ställs in med liten vikt

Tonarm med vikt

Den stora vikten används för nollställning (se nedan) och den lilla för nåltrycksinställning.
Den lilla vikten kan antingen som här sitta på en egen liten arm men den kan även sitta direkt på tonarmen.
Ofta finns det streckmarkeringar vid varje 1/2g. På denna arm är dessutom vartannat streck (1g) något grövre.

 

Tonarm där nåltrycket ställs in med hjälp av fjäder

Tonarm med fjäder

Den stora vikten används för nollställning (se nedan) och ratten (med nåltrycksgradering) till höger om armen används för att ställa in nåltrycket.
Fjädern, som här sitter invid tonarmen (inuti justerratten), kan även sitta direkt på tonarmen.

 

Det finns occkså tonarmar som saknar skala för inställning av nåltrycket. Då är man hänvisad att använda nålvåg.


Börja med att 0-ställa

Först måste du nollställa tonarmen så du har ett jämviktsläge att utgå ifrån.

På tonarmar med en liten vikt eller en fjäder måste du börja med att först skjuta tillbaka vikten till 0-läget eller vrida fjädervredet till 0. Om du har en tonarm där motvikten är försedd med en skala kan du hoppa över detta moment.

Vrid till 0-läget

Vrid till 0-läget

Skjut tillbaka lilla vikten till 0-läget

Skjut tillbaka lilla vikten till 0-läget

 

Sedan vrider du den stora motvikten tills tonarmen svävar i ett 0-läge, dvs den skall sväva helt i våg.

Tonarm helt i våg

Så här ser det ut när tonarmen är helt i våg

 

Du måste alltså först ta bort eventuellt löst nålskydd och sänka tonarmslyften så att armen kan röra sig fritt. Ibland startar då skivspelaren - i sådana fall får du helt enkelt dra sladden ur väggen så att du inte av misstag skadar nålen om den skulle hamna på den roterande tallriken. Det är viktigt att du är försiktig när du gör denna justering eftersom nålen är ömtålig och nu är utan skydd.

Om tonarmen vill gå nedåt ska du skruva UT den stora motvikten (eller skjuta ut den om det är en sådan konstruktion). Dvs vikten skall bakåt - FRÅN skivtallriken.

Om tonarmen vill lyfta skall alltså den stora vikten IN mot skivtallriken. Justera i små steg för detta är ganska känsligt och det är lätt att man tar i för mycket om man är ovan.

När du har fått tonarmen att sväva mellan himmel och jord med pickupnålen ungefär i skivans plan så kan du sätta tillbaka eventuella lösa nålskydd och lägga tillbaka tonarmen i hållaren. Sedan är det dags att slappna av och ta en liten paus.inställd på 0 Nu är det värsta gjort.

Om du har en tonarm med skala på motvikten som på bilden härintill så är troligen skalan inte på 0. Då ska du vrida bara skalan (INTE hela motvikten) tills markeringen hamnar på 0 som på bilden. Det är viktigt att du inte vrider på motvikten utan endast på plastskalan.

Du som har en tonarm med fjäder eller liten motvikt har ju redan ställt in fjädern eller motvikten på 0 så det är redan rätt.

Du har nu uppnått att 0 på skalan verkligen är 0 nåltryck. Detta är viktigt - för om inte detta stämmer så stämmer inte någonting annat heller.

Ställ in nåltrycket
Nu när du vet att 0-läget på skalan verkligen motsvarar 0 nåltryck är det bara att ställa in rätt nåltryck för pickupen med hjälp av skalan på din tonarm. Ska din pickup ha 2 grams nåltryck så ställer du in på 2 gram osv.

Observera att om du har en tonarm med skala på den stora motvikten så ska du vrida motvikten denna gång - du vill ju verkligen öka nåltrycket. Skalan kommer då att följa med när du vrider. Vikten ska in mot tallriken eftersom du vill att pickupändan ska bli tyngre.

Som du kommer se i nästa avsnitt så är detta dock endast en ungefärlig inställning eftersom skalorna på tonarmen - precis som hastighetsmätaren på bilen - har en viss missvisning.

Inställning med nålvåg

En nålvåg är ett tillbehör som alla som spelar vinyl borde ha.Technics våg

Som du kommer se så är inte de inbyggda nåltrycksinställningsskalorna speciellt rättvisande. Kolla bilden här invid - det är en elektronisk nålvåg från Technics. Just den modellen finns inte längre att köpa men det finns numera som du ser nedan nya elektroniska nålvågar till rimliga priser. De är smidiga att använda och du ser att den visar en bra bit över 1,5 gram.

Enligt skalan på den Pioneerspelare som vi använder i detta test så skall nåltrycket vara exakt 1,5 g vilket alltså är helt fel - snarare är det verkliga nåltrycket 1,7-1,8 gInställning med ratt . För säkerhets skull jämförde vi med en balansvåg från Shure - en av de smidigaste manuella nålvågarna som fortfarande finns att köpa till rimliga priser. Även den visar ett nåltryck överstigande 1,5 g.

Vi ställde då in tonarmen på 1,5 g enligt Shure-vågen och det visar sig att skalan på tonarmen, som du kan se på bilden härintill, då visar på ca 1,3 g vilket alltså motsvarar 1,5 g verkligt nåltryck. Du ska alltså inte helt förlita dig på de inbyggda skalorna skivspelaren - en nålvåg är bra mycket exaktare.

Självklart ställer du in rätt nåltryck med vikten eller vikterna på tonarmen precis som vanligt - men nu vet du att du hamnar där du vill. Du får alltså inte bry dig så mycket om vad skalan på tonarman visar - det är nålvågen som är rätt.

Har du en tonarm med fjäder så ställer du givetvis nåltrycket med fjädern precis som vanligt, men som sagt - skalan kanske inte heller där är korrekt.

Shure våg Shure våg olika skalor Läsa av nåltryck

Shure nålvåg i arbete. Ska man vara riktigt noga ska den vänstra delen på nålvågen placeras över centrumpinnen men det går bra att använda den så här också. Det är dessutom enklare att fotografera...

Det är helt enkelt en balansvåg med en skjutbar löpare som kan skjutas över en skala. Man lägger nålen i en skåra på ena sidan och skjuter sedan löparen tills vågen väger jämnt. Sedan är det bara att avläsa nåltrycket på skalan.

Shure-vågen har två olika skalor. Lägger du pickupnålen i den högra randen - som på bilden - så visar skalan nåltrycket direkt. Lägger du nålen i den anvdra - vänstra - skåran så ska du multiplicera värdena med 2. Dvs visar skalan 1 g så är det verkliga värdet 2 g.

Nåltrycket justeras som vanligt genom att skruva eller skjuta på tonarmens vikt(-er) tills du uppnått rätt nåltryck.
På en tonarm med fjäderinställnng använder du såklart fjädern som vanligt.

Här ser du dels den lilla löparen som används för att avläsa nåltrycket - den skjuts över skalan. Dessutom ser du till vänster urfräsningen för centrumaxeln på skivtallriken.

En finess är den lilla spegeln ytterst på nålvågen där du lätt ser de två vitmålade ändarna på vågen - de ska stå mitt för varandra för att det ska vara exakt. Som du ser så gör de inte riktigt det på bilden. Pickupen borde vara unset tyngre för att exakt väga upp den skjutbara vikten.

Elektronisk nålvågElektronisk nålvåg med etui
En bra elektronisk nålvåg - du hittar den i Shoppen. Praktiskt etui medföljer.

 

Inställning med testskiva

Precis som när det gäller de slutliga inställningarna av en formel 1 bil så måste de sista finjusteringarna av en skivspelare göras med hjälp av mänskliga sinnen i detta fallet alltså med hjälp av hörseln.

 

HiFi NewsHiFi News Testskiva
hittar du i Shoppen


Som hjälpmedel används lämpligen en testskiva. En av de viktigaste testerna på en sådan är förstås spårningstesten. Den består av spår graverade med starkare och starkare signal. Tanken är att man skall spela tills pickupen inte spårar längre. Därefter gör man en justering och börjar om igen. Fortsätt aldrig att spela då pickupen inte längre spårar - det är ett effektivt sätt att snabbt förstöra skivan.

Alla skivor anger sin egen metod att lyssna in bästa justeringarna men i princip går det ut på att t ex ställa in nåltrycket genom att lyssna efter mistracking. Rätt nåltryck är där pickupen spårar bäst. När man hittat rätt nåltryck så är det dags att justera in antiskatingen. Rätt antiskating är det då pickupen slutar spåra samtidigt i vänster och höger kanal. Vissa skivor har även kanalobalanstest för att rätt kunna justera in vridningsvinkeln.

Som du förstår kan det bli en hel del avspelning av samma spår vilket sliter duktigt på skivspåret. Det finns de som säger att man inte skal spela av samma spår mer än max en gång per dygn - detta för att spåret skall få möjlighet att återställas. Temperaturen i skivspåret kan bli mycket hög vilket leder till skador i spåret vid upprepade avspelningar med kort mellanrum. Vissa testskivor har därför dubblerat spårtesterna för längre livslängd på skivan.

En testskiva är ett oumbärligt verktyg för den som vill lyssna seriöst på vinyl.

Du kan i värsta fall lyssna fram rätt nåltryck på en vanlig skiva. Om en saxofon t ex låter alltför ljus med förstärkt mellanregister och du hör svaga renonansfenomen så är nåltrycket för lågt. Låter en klarinett luddig så är nåltrycket för högt. Men en riktig testskiva underlättar mycket.

Du kan också med en sådan kontrollera pickupens kondition. Om pickupen spårar upp till ett visst värde då den är ny och sedan efter ett par år inte längre klarar detta så är det en indikation på att det är dags att göra något. Med lite tur är det bara injustering som behövs men har du otur så är det nålbyte som gäller.

I vilket fall vet du hur du har det - spårar pickupen som vanligt är allt OK. Gör den inte det så riskerar du dina skivor. Det är bättre du upptäcker det på en testskiva än på att dina värdefulla vinyler är sönderspelade...

Lycka till i vinylspåret!

Det finns också andra inställningar som är viktiga - läs mera i avsnittet om injustering av skivspelaren.