Tips & Fakta » Vinyl och 78 varv » Inställning skivspelare

Ställ in din skivspelare, tonarm och pickup

 

 

Att ställa in sin skivspelare, tonarm och pickup är en skön konst som inte så många klarar. Det finns kilometrar av text skrivet på Internet i frågan men inte så mycket på svenska. Här kommer därför lite grundtips i all enkelhet - håll till godo!

För dig som är speciellt intresserad av pickupens och tonarmens geometri hänvisas till Ing. Öhmans artiklar i ärendet i Lts tidskrift Molt "vintern 1990" resp Molt "nr 1 1991". Dessa genomgångar rätar ut de flesta frågetecken du kan tänkas ha, samt får dig också att inse att vissa missförstånd så småningom kan bli sanningar om de upprepas tillräckligt ofta. Dessa gamla nummer av Molt kan beställas från Lts i de fall de fortfarande finns kvar på lager.

 

Bakgrund


En skivspelare är en mekanisk apparat som, liksom alla mekaniska apparater, måste ställas in för att kunna prestera sitt bästa. Vinsten av en noggrann injustering blir en kraftig förbättring av ljudkvalitet och minskning av slitage på skivor och nål. En felaktigt justerad skivspelare KAN INTE spela av skivorna på ett bra sätt. Ljudet blir dåligt och skivslitage och nålslitage ökar. Med lite otur kan du totalt förstöra en skiva med endast ett fåtal avspelningar om skivspelaren är olyckligt feljusterad.

Det är därför viktigt att du tar dig en liten stund för att åtminstone göra grundinställningarna som presenteras nedan. Gör dem gärna i den ordning de presenteras.

För att kunna grundinställa din skivspelare behöver du ett lätt vattenpass, libell eller Cross Balls, nålvåg eller någorlunda rättvisande nåltrycksskala på tonarmen, samt mall för att ställa in minimalt vinkelfel.

För att kunna genomföra fininställningarna krävs en testskiva - något som inte bör saknas i någon seriös vinylentusiasts skivsamling. Inte minst för att kontroll av tonarmsresonans knappast låter sig göras utan testskiva med signaler modulerade i kritiska frekvenser. En felaktig kombination av pickup och tonarm ger ofelbart dåligt ljud och ökat skivslitage.

 

Grundinställningar

  1. Nivåjustering av skivspelare
  2. Nåltryck mkt grov inställning
  3. Vridningsvinkel/"Azimuth"
  4. VTA/Vertikal Tracking Angle
  5. Överhäng och Vinkelfel/"Azimuth".
  6. Nåltryck
  7. Antiskating
  8. Fininställningar: Kontroll av Tonarm/pickupresonans.
1. Nivåjustering av skivspelare
Skivpuch med libell Det finns många olika libeller i shoppen på sidan för inställning av skivspelare. Tonar CrossballsCross Balls arbetar med hjälp av två kulor som löper i 90 graders vinkel mot varandra. Läs mer.

alu80.jpg

Disc of Silence

Det är helt onödigt att justera en skivspelare som inte står i absolut våg. Det första som måste göras är alltså att se till att skivspelare och skivtallrik är i absolut vågrätt läge. Detta kan man göra med hjälp av ett litet mycket lätt vattenpass, en libell eller Cross Balls.

Fjädrande innerchassi: Om din skivspelare har fjädrande innerchassi skall du

  • först se till att lådan står absolut vågrätt i alla ledder.
  • därefter skall du justera innerchassit så att skivtallriken är i absolut våg i alla ledder.

Det kan innebära att du måste justera dels det bord eller den hylla som din skivspelare står på och dels chassits fjädrar.

För att komma åt att justera fjädringen kanske du måste ställa skivspelaren "grensle" över t ex ett par stolar så att du kan komma åt att justera underifrån. Se då till att skivspelarlådan även då är i våg innan du börjar annars får du göra om alltihop igen.

Fast skivspelarplint: Om din skivspelare inte har fjädrande chassi så är det bara att justera där du kan för att få skivspelaren i våg. Ett sätt är förstås att ställa skivspelaren på ett par justerbara fötter. Disc of Silence från Solid Tech är ett exempel på sådana - de tar dessutom bort en hel del av den återkoppling från hyllan eller bordet som du annars kan få.

2. Första inställning av nåltryck
Elektronisk nålvåg

För att du överhuvudtaget skall kunna göra nedanstående inställningar måste du har ett någorlunda riktigt nåltryck inställt. Annars kan du hamna i ett läge där pickupen antingen trycks ihop totalt eller att nålen över huvud taget inte når ner till skivan.

Ta reda på vilket nåltryck din pickup skall ha. Vet du inte det så räcker det i detta läge att du använder 1,5 gram. Kontrollera så att nålen inte trycks in i pickupen utan att det ser rimligt ut.

Använd nålvåg eller tonarmens inbyggda skala. Justera motvikt eller fjäder till lämpligt värde - ett exaktare värde skall du ställa in senare.

Det finns också en speciell sida som behandlar just nåltrycksinställning lite utförligare.

3. Vridningsvinkel - "Azimuth"

Nu skall du justera vridningsvinkeln. Ofta går denna under beteckningen Azimuth-vinkel men det är faktiskt (enligt ing Öhman) helt fel - Azimuth är egentligen det som oftast går under beteckningen vinkelfel.

Oavsett vad du kallar det så måste nålen ligga helt lodrätt i spåret när du ser den rakt framifrån. Enklast är att du lägger en spegel på skivtallriken och tittar på nålen rakt framifrån. Spegeln bör ha ungefär samma tjocklek som en LP. Du ser lättare avvikelser i lodlinjen på grund av att spegelbilden reflekterar felet också dvs du får synbarligen dubbelt så stort fel vilket gör det lättare att ställa in rätt.

Tittar du på nedanstående bilder av en pickup sedd rakt framifrån så inser du hur det hela fungerar. Vrid pickupskalet tills du hamnar rätt. Märk att det är nålspetsen som skall ha 90° vinkel mot skivytan. Om pickupen då inte är parallell med skivytan så skall du byta nål eller pickup. Normalt har dock pickup och nål samma vinkel.

Denna justering gör du för att få lika stark signal i både vänster och höger kanal = korrekt stereoinformation och mittintryck.

 

pupjust1
FEL
pupjust2
RÄTT
pupjust3
FEL

 

4. VTA - Vertikal Tracking Angle
De flesta har lärt sig att VTA är vinkeln mellan nålen och skivans lodplan vilket faktiskt är fel. I detta läge räcker det dock att vi justerar tonarmen så att pickupens översida är parallell med skivytan. Vi räknar alltså helt kallt med att pickupfabrikanten har tillverkat en pickup med korrekt geometri. Vi får tillfälle att återkomma till detta nedan när vi skall göra en noggrann injustering av VTA. Justera alltså tonarmsbasen eller ev. tonarmsskalet så att pickupens översida är parallell med skivytan då du ser pickupen från sidan. Pickupen skall vila på en skiva då du kontrollerar.


På vissa skivspelare
kan det vara knepigt att göra denna justering - du kan behöva tillverka mellanläggningsbrickor för att höja tonarmsbasen. I andra fall finns det justeringsmöjligheter som gör det mycket enkelt att göra denna justering.

Det är viktigare att du gör denna justering korrekt om du har en pickup med skarp komplicerad nålslipning, t ex v d Hul, än om du har en rund eller sfärisk nål. En superellips kan skära i dina skivor om VTA är feljusterad dvs skivslitaget kan bli mycket högt. Om du har rund nål är detta mindre kritiskt.

Tag gärna hjälp av samma spegel som i föregående inställning för att tydligare se parallellitet.

 

pupjustvta
FEL
pupjustvta
RÄTT
pupjustvta
FEL

 

5. Överhäng och vinkelfel
Egentligen är det vinkelfelet som heter Azimuth. Men tyvärr är förvirringen total eftersom vridningsvinkeln i många publikationer nu övertagit benämningen.

Elac Mall
Analogis Just

För att justera dessa parametrar måste du kunna skjuta pickupen eller tonarmen fram och tillbaka. Dessutom måste du kunna vrida pickupen i tonarmsskalet. Du behöver också en mall för att kunna justera pickupen rätt i de två nollpunkter du valt. Saknar du mall eller inte kan justera pickupen i skalet så kan du inte göra dessa justeringar.

En mall som innehåller alla dessa justeringar är mallen från Elac/Schön men det finns givetvis andra bra mallar också. Till HiFi-News test-LP medföljer en enkel mall som duger gott för de allra flesta. Analogis har en mall, Analogis Just,  där mönstret är lagt på en spegel vilket gör det lätt att även se om pickupen är i våg.

 

Överhäng

overhang För att kompensera för att en vanlig tonarm inte följer samma bana som gravernålen (som går i en rak linje utifrån och in) så är de flesta tonarmar dels böjda och dessutom ska nålspetsen hamna framför skivcentrum om du för in armen över mittpinnen.

Avståndet mellan nålspetsen och mitten på mittpinnen är det som kallas överhäng. Det finns olika sätt att mäta överhäng - vissa skivspelare har mallar som sitter på skivspelaren (t ex vissa Pioneermodeller), andra skickar med mallar tillsammans med skivspelaren. Där skall nålen hamna i rätt läge då pickupskalet skjuts in i mallen (t ex Dual).

I de flesta fall vet man dock inte vilket överhäng som tillverkaren rekommenderar utan man är hänvisad till någon av de olika mallar som finns på marknaden som tillåter justering av överhänget och vinkelfelet i två punkter på skivytan. Bilden ovan kommer från bruksanvisningen till Elac/Schön-mallen som numera också har svensk bruksanvisning.

Vinkelfel

vinkelfelVinkelfelet hänger samman med tonarmens geometri, bland annat med längden. Som du förstår så måste pickupen vrida sig då tonarmen vrids in över skivan. Vinkelfelet är helt enkelt avvikelsen mellan en rät linje från skivcentrum och pickupens vridning. Man försöker få 0-fel på två ställen på skivan för att därmed minimera felet över skivan.

Vi rekommenderar att du skaffar dig en mall för dessa justeringar. I synnerhet om du har en kvalificerad nålslipning så är det viktigt att du justerar dessa parametrar. Tillsammans med sådana mallar kommer det en utförlig bruksanvisning. Arbetet är inte speciellt komplicerat men kräver en viss noggrannhet.

6. Nåltryck
Elektronisk nålvåg Nu är det dags att göra en lite noggrannare injustering av nåltrycket. Det bästa är givetvis om du vet vilket nåltryck tillverkaren av din pickup rekommenderar. Observera att detta endast gäller om du använder originalnål - vid ersättningsnålar kan det ibland krävas annat nåltryck för bästa prestanda. Det kan du endast avgöra genom att använda en testskiva enligt den noggranna metoden nedan.

För enkelhetens skull så går vi på tillverkarens rekommendation. Ofta anges ett intervall till exempel 1-3 g. Om inget annat anges så bör du då ställa in nåltrycket ca 20 % under max - dvs i exemplet på 2,4 g. Det är mycket värre att köra på för lågt nåltryck än på för högt eftersom pickupen kanske inte spårar på låga nåltryck och därmed får du onödigt stort skivslitage och dåligt ljud. Självklart skall du inte heller använda alltför högt nåltryck. Det sliter också på skivor och nål.

Använd helst en bra nålvåg för kontroll av rätt nåltryck. Du hittar sådana i shoppen på sidan för prylar till inställning skivspelare. Det finns också en speciell sida som behandlar just nåltrycksinställning lite utförligare

7. Antiskating

Enkel metod: Om det finns en skala för antiskatinginställningen på din skivspelare så kan du helt enkelt använda den. Det ger dock endast ett ungefärligt värde eftersom skatingkraften påverkas av nålslipning mm. Du kan läsa mer om skatingkraften i antiskatingavsnittet.

Visuell metod: Titta på nålen rakt framifrån då du släpper ner pickupen i skivspåret ungefär mitt på skivan. Skivan skall givetvis rotera. Om nålen dras inåt då den når skivan så har du för mycket antiskating. Om den dras utåt har du alltså för lite. Justera tills pickupen går precis rakt ner i spåret utan att nålen drar åt något håll.

8. Fininställningar
Precis som när det gäller de slutliga inställningarna av en formel 1 bil så måste de sista finjusteringarna av en skivspelare göras med hjälp av mänskliga sinnen i detta fallet alltså med hjälp av hörseln.
HiFi News

HiFi News Testskiva
hittar du i Shoppen

Som hjälpmedel används lämpligen en testskiva. En av de viktigaste testerna på en sådan är förstås spårningstesten. Den består av spår graverade med starkare och starkare signal. Tanken är att man skall spela tills pickupen inte spårar längre. Därefter gör man en justering och börjar om igen. Fortsätt aldrig att spela då pickupen inte längre spårar - det är ett effektivt sätt att snabbt förstöra skivan.

Alla skivor anger sin egen metod att lyssna in bästa justeringarna men i princip går det ut på att t ex ställa in nåltrycket genom att lyssna efter mistracking. Rätt nåltryck är där pickupen spårar bäst. När man hittat rätt nåltryck så är det dags att justera in antiskatingen. Rätt antiskating är det då pickupen slutar spåra samtidigt i vänster och höger kanal.

Vissa skivor har även kanalobalanstest för att rätt kunna justera in vridningsvinkeln.

Som du förstår kan det bli en hel del avspelning av samma spår vilket sliter duktigt på skivspåret. Det finns de som säger att man inte ska spela av samma spår mer än max en gång per dygn - detta för att spåret skall få möjlighet att återställas. Temperaturen i skivspåret kan bli mycket hög vilket leder till skador i spåret vid upprepade avspelningar med kort mellanrum. Vissa testskivor har därför dubblerat spårtesterna för längre livslängd på skivan.

Du kan till och med lyssna fram rätt nåltryck på en vanlig skiva. Om en saxofon t ex låter alltför ljus med förstärkt mellanregister och du hör svaga renonansfenomen så är nåltrycket för lågt. Låter en klarinett luddig så är nåltrycket för högt.

Så är det då dags att justera VTA. Tyvärr påverkas den inställningen av olika tjocklek på skivorna men också av olika nåltryck. Förändringar i nåltrycket påverkar ju nålarmens placering i höjdledd och därmed också VTA. Så här blir det till att lyssna och justera och sedan göra om alltihop igen ett par gånger tills man är helt nöjd. Lutar pickupen för långt bakåt blir ljudet luddigt, lutar den för mycket framåt blir ljudet ihåligt och vasst.

När VTA hamnar rätt så är det en ren lisa för själen - allt faller på plats, mittintrycket blir klippfast, kvinnoröster blir mjuka och fylliga utan att därför förlora i detaljer osv osv. Det låter helt enkelt rätt. Den gång man uppnår detta är ett tillfälle man minns långt efteråt. Det är faktiskt helt magiskt. Och enda sättet att komma dit är envishet, envishet, envishet! Justera, lyssna, justera, lyssna tills både du och familjen blir lätt trötta på musikvalet. Men en viss lättare galenskap underlättar livet som audiofil.

Resonans i tonarm och pickup

Ett olyckligt val av tonarm och pickup kan ge mycket otrevliga fenomen. Pickupen och tonarmen bildar tillsammans ett system som har sin givna resonansfrekvens. Du kan kontrollera resonansfrekvensen med hjälp av en test-LP som har spår för just detta. Resonansfrekvensen bör ligga runt 10 Hz för att skada så lite som möjligt. För högt upp i frekvens och den påverkar ljudet i avspelningen - för lågt i frekvens och du kan till och med få självsvängningar i systemet som gör att pickupen helt enkelt studsar ur spåret.

Detta beror bland annat på att resonansfrekvenser nedåt 5-6 Hz hamnar mycket nära frekvensen på en ojämn skiva. Resultatet kan bli förödande på ojämna skivor (och vilka skivor är inte det). Pickupen producerar då också subsoniska signaler som lätt överstyr förstärkare och i vissa fall får dina baselement att vilja slita sig från sina upphängningar. Sammantaget får du alltså ett distorderat ljud och du kanske inte ens kan spela med normal lyssningsvolym innan något kollapsar. Botemedlet är att välja en styvare pickup eller en lättare tonarm.

Hamnar du i området över 14-15 Hz så löper du allvarlig risk att resonanserna påverkar nyttosignalen, t ex djupa orgeltoner eller annan basinformation. På en hel del gamla Decca hör du t ex Londons tunnelbana om du har potenta högtalare. Botemedlet är alltså tvärtom - välj en tyngre tonarm eller en mjukare pickup.

Vissa pickuper, bland annat vissa modeller av Shure V15, har dämpsats monterad i pickupen. Shure använder en liten dämpad borste som man hävdar gör att nålen i princip alltid har samma höjd över skivytan - dvs den blir mindre känslig för ojämna skivor. Därmed kan problemen minskas avsevärt. Andra tillverkare har borstar utan dämpning. Dessa fungerar i princip mera som dammborstar än som dämpare av resonanser pga ojämna skivor.

Sammantaget så är dessa spår på testskivan så viktiga att de är värda hela pengen du lägger ner på inköpet av skivan.