Tips & Fakta

Tips & Fakta

Svalanders Tips & Fakta är en samling av fakta, kunskap och tips som är värdefulla för oss som strävar efter det bästa ljudet.

Tips & Fakta består av kunskaper insamlade under lång tid, tips och modifieringar som under årens lopp visat sig lyckosamma. En del av det som står på dessa sidor är fakta och annat är mer funderingar, tycke  och smak. Man får aldrig glömma att vi hör och tycker olika.

Tips & Fakta är ett levande dokument som byggts upp under lång tid. Vi har gjort vad vi kan för att se till att allt som står här skall vara så korrekt som möjligt. Skulle du trots detta hitta något som inte stämmer blir vi tacksamma om du vill göra oss uppmärksamma på detta i ett e-mail.