Tips & Fakta » Vinyl och 78 varv » Renovering av skivspelare

Hur får man ordning på sin gamla skivspelare
som stått på vinden sen 1986?

Författare Hans Ljungbergh

 

L75 pl12

Lenco L75 - Driven av mellanhjul, en outslitlig arbetshäst som även har bra 78-varvsmöjligheter

Pioneer PL-12 - en god representant för typen remdriven trotjänare. Bättre än många nya spelare.

 

 

Förr eller senare brukar man bli sugen på att lyssna på sina gamla vinylskivor som man ställde undan någonstans för så där 15-30 år sedan. Tillsammans med skivorna ställde man förhoppningsvis också undan sin gamla skivspelare i tron om att man nog aldrig någonsin skulle använda den mer! Dom som slängde prylarna har oftast ångrat sig mer än en gång!

På en äldre (70-80-tal) icke direktdriven manuell skivspelare är det i huvudsak följande som kräver åtgärd/service för fullgod funktion:

 1. Motoraxel lager
 2. Gummirem, drivhjul
 3. Skivtallrikens lagring (spindel)
 4. Tonarm
 5. Signalväg/kablage
 6. Pickup o nål

 

Innan du börjar meka:

 • Om tonarmen har löstagbart pickupskal (oftast bajonettfäste) börja då med att ta bort pickupskalet med pickup så du inte skadar den under arbetet.

 • Om det är ett fast pickupskal rekommenderas att ta bort nålen från pickupen för att skydda den. Om möjligt tag också bort tonarmens motvikt och lås/säkra tonarmen i sitt "viloläge".

 • HiFi WCO
 • Gör sedan rent hela ekipaget, det blir både lättare och trevligare att jobba med en någorlunda ren apparat.

 • Träkabinett torkas rent från damm och smuts och behandlas sedan med en bra träolja tex den du hittar här.

 • Fula smutsiga nätkablar blir som nya med hjälp av Vim och en blöt Wettexduk. Lägg en klick Vim i Wettexduken och dra kabeln igenom ett par gånger, torka av.

 

1 och 2. Motor, drivrem och mellanhjul

Lyft försiktigt av skivtallriken - det brukar gå att lyfta rakt upp på de flesta modeller. På vissa skivspelare finns det dock låsbrickor som först måste avlägsnas. På t ex Dual kan det vara i form av en plastlåsning som först skall tryckas nedåt och sedan vridas.

Om skivtallriken inte går att få loss och det inte finns någon låsning så har tallriken troligen fastnat på den koniska axeln. Det brukar gå bra att få loss den genom att spänna med fingerspetsarna mellan skivtallrik och chassi. Ibland funkar inte heller det och då behöver du en medhjälpare. Lyft skivspelaren lite lätt genom att lyfta i tallriken samtidigt som din medhjälpare slår ett lätt slag med en hammare på mittaxeln. Lägg gärna en träbit eller hopvikt tidning mellan hammaren och axeln som skydd så du inte skadar skivtappen. Det är viktigt att du inte slår på axeln utan att samtidigt lyfta i tallriken - kraften får inte gå ner i tallrikslagret för då kan du förstöra det och därmed hela skivspelaren. Försiktighet tillrådes alltså!

Det finns också modeller där det ligger en yttre skivtallrik löst ovanpå en mindre tallrik. Därunder brukar man kunna se motoraxel med remskiva, gummirem, eller i förekommande fall gummibelagda drivhjul samt tallrikens spindellagring med centrumaxel. Snurra lite på motoraxeln, känns den hyfsat stadig och går att lätt att vrida runt räcker det oftast med smörjning.

HiFi MLO

Oljehål

Smörj axelns båda lagringar, både upp och nere, med ett par droppar HiFi MLO. För att komma åt att smörja båda lagringarna kan det ibland krävas att motorn demonteras eller att skivspelarens bottenplatta demonteras.

Pioneer PL-12 tillhör de skivspelare som har smörjhål tydligt utmärkta (röda etiketten) och lätt åtkomliga. Bravo Pioneer!

Applicera oljan med spetsen på en liten skruvmejsel eller en stoppnål (som du kan böja till) för få oljan på rätt ställe.

Det vanligaste problemet med äldre skivspelare som inte går, som svajar eller går långsamt är faktisk att motoraxelns lagringar har gått torra och behöver smörjas. Det är viktigt att använda en ren mineralolja som penetrerar bra och som hjälper till att lösa gammal intorkad olja/fett, HiFi MLO har dessa egenskaper.

På nyare skivspelare med DC-motorer finns det stabilisatorkretsar som kan gå sönder. Dessa skivspelare skiftar hastighet genom att man slår om en omkopplare i ställer för att mekaniskt flytta remmen mellan två remskivor. Om en sådan går sönder blir det lätt stort svaj i rotationen. Det går att byta en del av dessa stabilisatorer men inte alla.

Gör rent remskivan (eller drivaxeln för ev gummidrivhjul) på motoraxeln med t ex t-sprit och tops. Se också till så ingen olja har hamnat på remskivan!

Spelare med drivrem:

Mäta remmen

Byta remmen

Kräng försiktig av drivremmen och inspektera den. Är den lite småsprucken eller stel eller har dålig spänst, byt den mot en ny likadan.

För att veta vad du behöver för rem kan du mäta den del av skivtallriken som remmen går runt. Du ser exempel på bilden härintill.

Remmen skall vara något spänd så att den sitter fast runt tallriken av sig själv. När du sedan lägger remmen runt motoraxeln får du rätt spänning på remmen så den driver ordentligt. Diametern på en PL-12 är som du ser ca 200 mm och en lämplig rem är 195 mm i diameter.

Lägg gärna en bandbit under remmen så kan du lätt montera remmen även om du måste arbeta genom ett hål i tallriken som på bilden. Lägg märke till att remmen givetvis måste passera genom den gaffel som för remmen till de olika avsatserna på motoraxeln och därmed ändrar hastighet på skivspelaren.

Verkar remmen fortfarande mjuk och smidig och sitter med lagom spänst räcker det oftast med att rengöra den försiktig med tvål och ljummet vatten.

Spelare med mellanhjul: Mellanhjul Har skivspelaren inte remdrift så drivs skivtallriken oftast av ett (eller flera) gummibelagt s.k. mellanhjul eller drivhjul (t ex Lenco L75).

Det finns också skivspelare som har en kombination av mellanhjul och remdrift.

Tag loss mellanhjulet/hjulen, sitter oftast med en liten spårring eller fjäderbricka (som brukar hoppa i väg och försvinna när man försöker snäppa av den från axeln).

Kontrollera gummibeläggningen på hjulet. Är den lite lagom mjuk och saknar sprickor räcker det med rengöring med tvål och ljummet vatten (i svåra fall kan t-sprit användas). Äkta balsamterpentin används av proffsen för att hålla gummihjulen mjuka och friska. Men använd inte syntetisk sådan - det ska vara äkta naturlig balsamterpentin!

Är gummit hårt och har börjat spricka krävs nytt hjul eller omvulkning av det gamla. Gör även rent ytorna på de axlar som ligger an mot drivhjulen, använd t-sprit. Torka rent och smörj hjulens axlar/lagringar med HiFi MLO innan de åter monteras.

 

3. Nu har turen kommit till skivtallrikens centrumaxel/spindel

 

Centrumaxeln kan vara av några olika typer.

Mittaxel

Här ser man tydligt den koniska mittaxeln på L-75an. Lägg också märke till den filtring som ligger runt axeln och som kan användas som "oljelager"

Ibland är centrumaxeln integrerad med en stor remskiva och ibland sitter skivtallriken löst på centrumaxeln via ett koniskt hål i centrum.

Om det går en axel nedåt i lagret så kan det kännas lite segt att dra eftersom en tight lagerpassning skapar vakuum i spindellagringen när man drar. En skivtallrik som har en konisk axel kan ibland sitta fast riktigt ordentligt. Fingertoppar i spänn på var sin sida av tallriken brukar så småningom hjälpa! På andra modeller kan det sitta en liten spärr i form av en skruv och en bricka som först måste demonteras, ibland genom ett hål i den stora remskivan. Dual-skivspelare har ibland en plastbricka som skall tryckas nedåt och vridas för att lossa så du kan lyfta tallriken.

När man fått loss tallriken och/eller stora remskivan gör man rent remskivan/tallriken med till exempel t-sprit på den yta där remmen eller drivhjulet ligger an.

Torka rent centrumaxeln från gammal olja och fett. Kolla ner i axelns lagring, där ser oftast hemskt ut, svart gammal seg olja. Försök att göra rent ner i lagringen med hjälp av tops eller liknande. På vissa modeller ligger det en stålkula i botten på spindellagringen. Försök även att få upp kulan och gör rent den också.

Om mittaxeln inte går att demontera på ett enkelt sätt så skall du undvika att försöka. Det är en av skivspelarens absolut viktigaste detaljer och den måste till exempel sitta absolut lodrätt och absolut fast. Om du inte tror dig om att kunna få tillbaka delarna i exakt rätt läge ska du endast droppa några droppar olja i lagringen och sedan låta den vara.

 

Spindle OilStroboskop

När allt är rengjort och ser fint ut (det är sällan man behöver byta några delar här) häller du i några droppar HiFi TSO, det brukar vara lagom med 3-5 droppar beroende på hur lagringen ser ut. Tar man för mycket olja finns det risk att överskottet pressas ut när man trycker ner axeln.

Lägg tillbaka stålkulan och montera axel och remskiva igen.

Sätt dit drivremmen och provkör. Om allt verkar funka som det ska lägg på skivtallriken och kontrollera hastigheterna (33 1/3, 45, 78) med stroboskop. Justera vid behov med skivspelarens hastighetsjustering. Går skivspelaren ojämnt så kanske du var lite slarvig med att göra rent och smörja motorn och alla lager?

I vissa fall kan det hända att mittaxeln till tallriken sitter så fast i gammal olja att man kan tro att tallriken skall rotera runt axeln i stället för tillsammans med axeln. Det är då milt våld och olja som gäller för att få axeln att rotera igen. Om allt är ok så ska tallriken snurra någon minut eller mer om du sätter lite snurr på den med handen. Du ska då förstås inte ha någon rem eller drivtrissa liggande an utan tallriken ska vara helt frisnurrande. Likaså skall rotationen ske helt tyst annars får du ofelbart oljud vid avspening av skivor.

 

 

4. Då var det dags att börja titta på tonarmen

 

Observera att tonarmen är mycket känslig! Om det är en någorlunda modern konstruktion så gör ingenting om allt verkar ok. Det är lätt att förstöra lagerinjusteringen på en tonarm så att resultatet blir sämre än vad det var. Vi tar inget ansvar för förstörda tonarmar. Du gör det du gör på egen risk.

Börja med att känna på tonarmens lagringar, trögar det, glappar det, eller känns det rätt så bra? Vissa tonarmar har justerbara lagringspunkter, andra går ej att justera. Om det finns justeringar justerar du tills glappet är minimalt utan att det trögar. Gör också rent så gott det går från damm och smuts i lagringspunkterna.

Smörjning av lagringspunkterna skall normalt inte göras eftersom det gör att det samlas mer damm och skräp där då. I vissa fall kan det dock behövas lite olja, var då ytterst återhållsam med mängden olja, kanske ¼ droppe HiFi MLO eller så. Till vissa tonarmar (t.ex. Lenco L75) finns lagerrenoveringssatser.

Kontrollera tonarmslyften så den går lagom trögt, pickuppen skall inte "trilla" ner på skivan, går den för trögt kan det hjälpa med ytterst lite olja på rätt ställe för att få lagom "glid".

Kontrollera signalledningarnas dragning vid tonarmslagringen så dom ser hela och fina ut och inte ligger i kläm eller är för hårt sträckta. Tonarmens bakre höjd kan behöva justeras men vänta med det tills pickup och vikt är monterade. På de flesta skivspelare skall tonarmen vara 100 % i våg (horisontell) när pickupen ligger på skivan.

 

 

5. Kolla så signalkablaget är OK

 

Resistansmät samtliga ledare mellan pickupskalets anslutningsstift i tonarmen (pickupskalet är ju avlägsnat sedan tidigare) och skivspelarens anslutningskontakter (oftast RCA/Phono eller DIN-kontakter).

Mät vajre ledare för sig, höger signal, vänster signal, höger jord och vänster jord. Resistansen ska givetvis vara så låg som möjligt, dvs. i princip noll men kan vara någon mOhm. Kolla också så att det är lika på båda signalledarna, och de båda jordarna. Deoxit D100L med pensel

Resistansmät också mellan de båda signalledarna och mellan varje signalledare och jord. Här skall resistansen vara oändlig. Ett tips är att någon gång per år gå över alla kontakter med DeOxit. Det gör underverk för ljudet!

Observera att det kan kännas inspirerande att byta tonarmskablage även på en modern tonarm. Gör inte det om det inte rör sig om en gammal tonarmskonstruktion som går lätt att ta isär och åter justera in. Det är svårt att få till ett tonarmslager på en modern tonarm - REGA tar t ex inte överhuvudtaget emot en tonarm för renovering där ägaren försökt byta kablage. Det är det vanligaste anledningen till samtal från ledsna REGA-tonarmsägare. Det går helt enkelt inte för en vanlig konsument att själv justera lagren i en modern tonarm.

Tänk också på att de flesta moderna tonarmstillverkare faktiskt levererar bra tonarmskabel med sina tonarmar. Betalar du 20 000 för en bra tonarm så kan du också räkna med att kabeln är ok.

Vill du ändå ha annat kablage - montera det utanpå på tonarmen och låt det gå i en vid båge från bakre delen av tonarmen ner till en fast punkt på skivspelaren. Kontrollera att de inte får någon "ny" sidkraft genom denna kabel genom att låta tonarmen sväva fritt på "0 gram". Den måste då kunna gå att ställa i vilket läge som helst utan att den drar iväg - annars har du en skating eller antiskating-kraft som du måste ta hänsyn till vid injusteringen av tonarmen.

 

 

6. Dags för pickup, nål och skal

 

Här är det oftast två saker som behöver åtgärdas, nålen och anslutningen mellan pickupen och skalet (dom fyra små anslutningstrådarna).

Börja med att kolla anslutningarna, sitter hylsorna fast ordentligt på pickupens anslutningsstift respektive skalets anslutningsstift. Anslutningskablar Många anslutningshylsor är gjorda av för mjukt material och är helt raka utan "profilering" i bockningen, dessa tappar spänsten med tiden = dålig kontakt! Byt!

Är anslutningen mellan hylsorna och den tunna ledningen ok? Är det rätt kopplat? Höger signal, vänster signal, höger jord, vänster jord.

Stiften på pickupen är oftast märkta enligt följande:

 • R - Right signal (right hot) - Röd

 • L - Left signal (left hot) - Vit

 • RG - Right Ground - Grön

 • LG - Left Ground - Blå

Hylsa Kolla noga på anslutningen hylsa-kabel. På många modeller förekommer lödanslutning utan dragavlastning. Har man under årens lopp kanske bytt pickup några gånger och böjt och dragit i dom små kablarna brukar flera kardeler ha gått av och anslutningen kanske bara hänger i en enda kardel. Ser det lite "risigt" ut så byt alla kablarna mot nya med dragavlastning och fräscha hylsor med spänst i. Om kablarna är OK men anslutningarna ser risiga ut finns även sådana att köpa. Detta kan göra underverk till mycket låg kostnad. Du hittar sådana på pickupmonteringssidan.

Deoxit D100L med pensel
Kontrollera också pickupskalets fyra anslutningsstift i bajonettfattningen. Ser dom rena och fräscha ut? Hur ser motsvarande stift ut i tonarmens bajonettfattning? Kontrollera och rengör. DeOxit kan göra rena underverket på kontakter! Normalt skall stiften i tonarmen kunna fjädra något för att ge bra kontakt.

Hur ser nålen ut? En skivspelarnål slits med tiden. Man räknar med att en safirnål behöver bytas efter ca 40-60 timmars spelning och en sfärisk diamantnål efter kanske 400-600 timmar. En elliptisk nål slits något fortare än en sfärisk.

sliten nål
Överst en ny nålspets. Under ser du en sliten nål


För att kontrollera nålspetsen och Cantilevern (den lilla tunna armen som nålspetsen är fäst på) behöver man en bra lupp eller ett enkelt mikroskop med förstoringsgrad kanske 20-30 ggr.Du finnar sådana på sidan med prylar för nålkontroll i shoppen.

Kontrollera hur nålspetsen ser ut, är den det minsta deformerad skall den bytas. Man kan också se hur smutsig nålspetsen är med hjälp av luppen/mikroskopet. Rengör den med en bra nålrengöringsvätska (t ex Nagaoka Hi Clean).

Vissa audiofiler testar nålen genom att dra den mot tungan, känns den lagom rispig är den ok. De påstår också att den blir rengjord av detta? Om du försöker det - var noga med att dra bakifrån och framåt - inte i sidled eller framifrån!

Är cantilevern rak och fin och oskadad? Är den något böjd eller skadad skall nålen bytas. Observera att det aldrig brukar gå att rikta eller räta ut en skadad cantilever så att den blir bra. Cantilevern är oftast tillverkad av ett ytterst tunt aluminiumrör och det minsta man försöker böja eller rikta detta brukar det bildas ett veck på det.

Nya ersättningsnålar går att få tag på till dom flesta pickuper och kostar från ca 200-300 kr och uppåt beroende på typ. För mycket fina pickuper kan nålen kosta uppemot 2 000 kr eller mer.

Om man skall välja sfärisk (rund) eller elliptisk nål är väl en smaksak, en elliptisk nål spårar normalt sett bättre och ger därmed oftast något "bättre" ljud än en sfärisk men sliter å andra sidan lite mer på skivspåren. En sfärisk nål är billigare än en elliptisk. Du kan läsa mera om olika nålslipningar i artikeln "Om nålar".

När allt är ok med pickup, nål och skal så kan du montera skalet i tonarmen. Montera också motvikten och ställ in nåltrycket.

Elektronisk nålvåg

Inställningsmall

HiFi News

Balansera tonarmen (med antiskatingen på noll) så att den väger 100 % jämt, att den "svävar" Ställ därefter in rätt nåltryck för aktuell pickup/nål/tonarm kombination. Kolla manual/bruksanvisning.

Nåltrycket brukar ligga mellan 1-3 g för dom flesta pickuper. Ibland finns det en nåltrycksgradering på motvikten men min rekommendation är att använda en bra nåltrycksvåg.

Nu är det också dags att justera pickupens (nålens) vinkel i höjd och sidled samt avståndet, nålspets och tonarmslagring. Egentligen pratar man om pickupens läge i tonarmsskalet. Bästa resultat vid injustering av pickup/nål/tonarm får man om man använder en bra mall, t ex den från ELAC/Schön. Nu är det dessutom dags att finjustera tonarmen så den är 100% horisontell när nålen ligger i skivspåret.

En bra test-LP är guld värd när det gäller att kontrollera att tonarm och pickup verkligen är rätt injusterade. Den kan också användas för att kontrollera att nålen är OK. Så länge som du kan spela av de "värsta" spåren så är allt OK och du behöver inte fundera även om nålen är sliten eller om alla vinklar är rätt. Det finns också ett avsnitt om inställning av skivpelare.

Tja, om allt har gått bra återstår nu bara att koppla in spelaren, lyssna och njuta...

Ovanstående beskriver normalfallet för en manuell rem- eller hjuldriven skivspelare typ Lenco eller Pioneer från 70-talet. Avvikelser finns p.g.a. speciella modeller/konstruktioner. Kan man få fatt i en original service manual till sin skivspelare är det naturligtvis det optimala att följa instruktionerna i den.

Lycka till!