Tips & Fakta » Vinyl och 78 varv » Bygg en skivtvätt

Bygg din egen skivtvätt

 

Moth har en byggsats till en skivtvätt. Här nedan får du följa en av våra kunder då han bygger ihop sin tvätt.

 

Det du behöver, förutom själv byggsatsen, är en låda som kan vara i laminerat trä - typ perstorpsplatta - eller som i detta fall en tjock masonit som lackas i många lager klarlack för att klara det vatten som trots allt alltid skvätter runt lite då man tvättar skivor. Som du kommer se så är tvätten inte så komplicerad att bygga men det Moth klarkräver ändå att man är någorlunda händig och inte har "tummen mitt i handen".

Problemet när man tvättar skivor är ju inte att lösa upp smutsen utan att få upp den smutsiga tvättvätskan från skivan. Alla skivtvättar av lite klass har därför en funktion för att suga upp tvättvätska med hjälp av en sugmotor - ungefär som en dammsugare. Denna är sedan kopplad till någon form av sugarm som ligger mot skivan och där vätskan sugs upp (eller ner) från skivan.

Risken är annars att den smutsiga vätskan som ligger kvar i spåret torkar och därmed gör smutsproblemet ännu större. Här kan du läsa mer om skivtvätt

Principen är alltså att du bygger en "dammsugare" - eller egentligen en vattensugare - dvs du måste bygga en helt lufttät låda för att det ska fungera. Apparaten skall också ha en motor för att skivan ska kunna rotera - gärna åt båda hållen.

Du sprutar lite tvättvätska på översidan av skivan (som roterar med hjälp av en motor) och borstar sedan försiktigt med en borste. Du kan snurra skivan både medsols och motsols så att du verkligen når ner i skivspåret och kan lösa upp smutsen. Sedan vänder du på skivan och den blöta skivsidan passerar då över sugarmen som suger skivan ren samtidigt som du tvättar andra skivsidan som nu är uppåt. Efter det får du vända skivan igen och suga även andra sidan torr.

Med hjälp av bilderna så hoppas vi du kommer förstå både hur man bygger och principen för funktionen.

ALLA BILDER ÄR KLICKBARA

 

 

Moth klar

Den färdiga skivtvätten

 

Så här blev tvätten då den var färdigbyggd. Du ser här att man suger skivan torr från undersidan med hjälp av en sugarm. Att man suger från undersidan gör tvätten okänslig för tjockleken på skivan - en del tvättar suger uppifrån och då måste sugarmen anpassas i höjd efter skivans tjocklek.

Det finns inte heller någon stor tallrik som du lägger den rentvättade skivsidan mot - skivan blir inte återsmutsad utan roterar helt i luften. Det går också snabbare när man kan väta och rengöra översidan samtidigt som man suger undersidan torr.

Lägg märke till flaskan för att applicera tvättvätska samt borsten för rengöring - båda följer med i byggsatsen. Visserligen manuell funktion men enkelt, billigt och driftsäkert.

De två strömbrytarna styr start/stopp och rotationsriktning på skivan som alltså kan roteras åt båda hållen.

Du kan läsa mer om funktionen på Mothsidan i shoppen där du också finner priser och kan beställa.

 

Moth delar

Byggsatsen

 

Här ser du byggsatsen. Till vänster ligger den grå vattenbehållaren där vattnet samlas då man suger. Den har två anslutningar - en för att anslutas till sugarmen och en för att ansluta en avtappningskran. Luften sugs ut genom hål i plastlådan och på det sättet slipper man få vatten i sugmotorn som du ser till höger. Du kommer förstå när du ser de följande bilderna.

Mitt på bilden ligger motorn som roterar skivan under tvätten.

Dessutom följer plastlock, strömbrytare, plaströr, sugarm mm

Moth material

Du går såklart till brädgården och får bitarna tillsågade så att allt blir vinkelrätt och med den precision som krävs för att få det hela tätt.

Här kan du hämta ner originalritningarna och byggsatsbeskrivningen.
PDF (1,5M).


Snyggare renritade ritningar zip (240kB) (ej monteringsanvisning)

 

 

 

 

Moth bygget 1

 

 

Här har vi kommit en bit på väg. Som du ser så blir det en låda med tre avdelningar. Den som är längs bort kommer innehålla uppsamlingdunken, avdelningen i mitten och längst häråt kommer härbärgera sugmotor mm.

Du ser också en del håltagning i de olika delarna. I mellanväggarna finns uttag för sugmotorn och i den sida som ligger nedåt på bilden ser du uttag för el och utblås. Utblåset är två rader hål på varsin sida om en av mellanväggarna - det hela framgår tydligt också av ritningarna. Utblåshålen kommer täckas av ett galler från utsidan.

Ett par rejäla skruvtvingar är nästan ett måste för att få till det.

Moth lådan

 

 

 

Lådan börjar likna en låda!

Det som ser ut som botten är faktiskt överstycket med hål för sugarmen och för motorn som roterar skivan. Vi ser alltså lådan underifrån.

Du ser att det inte är så mycket arbete som skall göras på de färdigsågade bitarna. Det handlar om två hål i toppplattan och två rader hål i bakstycket där ska luften från sugmotorn släppas ut. Och ett fyrkantigt hål för nätbrunnen.

Dessutom får man göra en ursågning och ett hål för sugmotorn i mellanväggarna.

Du ser också hålet för urtappningskranen (längst bort i bild)

Totalt alltså inte så mycket, men givetvis bör du ha någon vana vid träarbete.

 

 

Moth kantning

 

 

Lite prydnadslister kan också monteras om man önskar - det är inte nödvändigt för funktionen men gör det hela betydligt prydligare.

Nu kan du börja ana hur resultatet kommer att bli - du ser här lådan uppifrån.

 

 

 

Moth under

Här är monteringen så gott som klar

Du ser uppsamlingstanken med sitt urtappningsrör som går ut genom sidan så du lätt kan tömma uppsamlat vatten.

Du ser sugmotorn på plats i sin vagga och du kan ana motorn som roterar skivan (under sugmotorn). Du kan dessutom se att den elektriska kopplingen är klar - alla delar följer med.

Sugmotorn suger luft ur den övre kammaren som alltså måste vara helt tät. Vad du inte ser här är att plastlådan är försedd med en massa hål i sidstycket. Luften sugs alltså in genom sugarmen och via plastlådan ut i den över kammaren och vidare genom motorn ut i mittkammaren där den sedan försvinner ut genom de borrade hålen. Denna omväg gör att du får en effektiv vattenfälla i plastlådan och det kommer inte något vatten in till sugmotorn.

Lägg märke till att man också monterat en extra omgång lister runt alla kanter på insidan av lådan. Detta är till för att man ska kunna skruva ihop lådan så den blir helt tät. På undersidan av listerna finns det islagmuttrar för insexskruvar. Detta är lite special - i originalhandledningen är detta inte med utan där förutsätts att man lägger silicon i alla fogar och även när man monterar botten. Detta gör det lite knepigt att öppna lådan igen då man behöver komma åt för ev. service. I original räknar man med att man då tar sig in genom att skruva loss gavlarna. Lösningen på bilden är betydligt elegantare men också lite mera pyssel.

 

 

Moth under

 

Gummilister gör tätningen ännu bättre.

Sugmotorn är tätad mot lådan med silicon runt hela kanten och lådan är lackad i flera skikt för att bli absolut tät.

 

 

 

 

 

Moth botten

 

 

 

Dags att skruva fast bottenplattan.

Lägg märke till urtappningskranen till vänster.

 

 

 

 

 

 

 

 

Moth baksida

Nu är det bara att montera den stora röda pucken som är underlag för den skiva som ska tvättas. Den lilla röda delen är den mutter som håller skivan på plats under tvätten.

Här ser du också gallret som döljer utblåshålen samt nätbrunnen nere i hörnet.

Ett ställ för tvätten har monterats ihop som en option - snyggt.

 

 

 

 

 

Moth med lock

 

Maskinen klar med locket på plats - bara att dra igång tvättandet!

Alla bilder publiceras med tillstånd från vår kund som också tagit bilderna.

 

 

 

 

 

Moth Record Cleaning Mashine

 

 

Köper du den färdig från Moth så är den tillverkad i svart.

Läs mer om funktion, priser, pressröster mm.