Tips & Fakta » Vinyl och 78 varv » 78-varvare

Avspelning av 78:or

 

Bredare spår i 78:or


78-varvsskivor, sk. stenkakor har bredare spår än LP och EP. Från början kallades 78-varvsspåret för normalspår (N) och LP/EP för microgroove (M). Du kan läsa mera om olika spår- och nålbredder i avsnittet om nålar.

Specialpickup för 78or

På den tiden, i början/mitten av 50-talet, var det fortfarande kristallpickuper som satt i alla skivspelare. Dessa tillverkades efter ett tag i sk. flip-over variant, dvs man hade en 78v nål på ena sidan och en LP/EP nål på andra. Du ser en sådan på bilden här bredvid - en Ronette som fortfarande kan köpas för runt 300 kr. På så sätt kunde man spela alla typer av skivor på samma skivspelare.

På den tiden fanns det också 78v hastighet på alla spelare.

 

Magnetpickuper mm


Så småningom gick man över till andra typer av pickuper. Kristallpickupen ansågs ha för stort skivslitage på LP-skivor på grund av sitt höga nåltryck. Dessutom var inte spårförmågan och ljudkvaliten lika bra som på de nya konstruktioner som kom. Bland annat så var både basen och diskanten ofta för svag vilket krävde en viss kompensation.

Vanligast var sk. magnetodynamiska pickuper och moving coil. I den första typen rörde sig en magnet och i den andra var det fråga om en rörlig spole.

Nu gick det inte längre att köra med flip-over - nu fick man vackert byta nålinsats till en insats med en grövre nål när man ville spela sina 78:or. Sådana nålinsatser för 78-varvsskivor går fortfarande att få tag i till en del pickupfabrikat men tillgången blir sämre och sämre. Priserna på sådana nålar ligger på från runt 4-500 kr och uppåt

Sommaren 2009 kom det dock lite ljus i mörkret! Nagaoka kom med en hel serie nålar från 2 mil och ända upp till 5 mil! Dessa hittar du på sidan med nålar till Nagaoka. Givevis kräver de en Nagaoka-pickup för att kunna användas men det finns relativt prisbilliga sådana att köpa - också i nyproduktion! (på pickupsidan)

Stålnålar Vevgrammofoner och riktiga 78v svarvar använde sig av stålnålar. Dessa räckte endast några få skivsidor och slet skivorna ordentligt. Det går dock fortfarande att få tag i sådana nålar även om priserna numera har stigit.


 

Hur gör man när man vill spela av sina 78:or?


Det billigaste är att du skaffar en kristallpickup som klarar 78-varvsspår. Den ovan avbildade Ronette-pickupen är en typisk sådan. Dagspriset hittar du på kristallpickupsidan (Välj Kristallpickup som Typ). En fördel med denna lösning är att du kan spela rakt in i t ex ljudkortet på din dator eftersom utsignalen från en kristallpickup är tillräckligt stark och du behöver inte heller någon frekvenskorrigering. Du behöver alltså inte heller någon förförstärkare till din vanliga stereoanläggning utan du kan köra rakt in i en högnivåingång på din nya förstärkare som kanske inte har ingång för skivspelare.

En nackdel är att du behöver ett extra skal till skivspelaren om du inte skall hålla på och skruva loss pickupen hela tiden när du skall byta till LP-avspelning. Om du inte vill köra med kristallpickupen även för LP förstås - det är ju en flip-over!

En annan nackdel är att ljudkvalitén inte alls är lika bra som en nyare pickup med tillhörande förförstärkare med rätt frekvenskompensation.

Ett tredje problem är att skivslitaget är högt med denna typ av pickup!

 

Frekvenskorrigering


De flesta vet nog att man med en vanlig pickup behöver en grammofonförstärkare med RIAA-korrektion för att kunna spela av LP på rätt sätt. Kanske mindre känt är att denna korrigering kom först i samband med LP:ns intåg - innan dess fanns det ett antal olika korrigeringar för 78-varvare - alla delvis helt olika RIAA-kurvan.

För att kunna spela av en 78-varvsskiva rätt, krävs alltså egentligen grammofonförstärkare med en helt annan frekvenskorrektion än de vi idag har tillgång till i våra moderna förstärkare som följer LP-standarden, dvs RIAA. Dukan läsa mera om detta i avsnittet om RIAA.

LoricraftSka du ha en riktigt bra sådan förstärkare så får du vara beredd att punga ut med minst 10000 kr eller mer. Den skall vara försedd med ett flertal olika brytpunkter för att man på rätt sätt ska kunna ställ in alla tänkbara korrektioner som förekommit under årens lopp. Du ser en mycket bra sådan från Loricraft här invid. (Klickbar bild)

Ska du alltså gå in för det där med 78:or lite mera allvarligt så är det en hel vetenskap! Du hittar en bra länk där du kan börja läsa lite längre ner.

TC788Vi har under åren letat mycket efter en enklare förstärkare som kanske inte har alla faciliteter men ändå kan göra ett bättre jobb än en vanlig RIAA-förstärkare. Hösten 2005 hittade vi den och i januari 2006 kunde vi börja sälja den. Den heter TC-778, klarar både LP (RIAA) och 78-varvskorrigering om än bara med en enda kurva. Men priset är desto lägre - under 1000 kr! Du ser den härintill. Synnerligen prisvärd liten burk - den ger dina 78:or ett lyft som du inte trodde kunde vara möjligt! Ett måste om du ska köra 78:or lite mera seriöst och inte har råd att lägga 10-20 000 på en professionell förförstärkare för 78:or. Den har dessutom en mycket bra RIAA-korrektion för din LP-skivor! Läs mer

 

Nål för 78-varvare


Som redan sagts ovan så kan du inte spela av en 78-varvare med en nål avsedd för EP/LP eftersom en sådan är alldeles för liten och ljudet blir tunnt och raspigt. Nålen fyller helt enkelt inte ut spåret och förmår därför inte följa spåret - den går mest "rakt fram".

Har du en pickuptyp där man fortfarande kan få tag i nålar så får du räkna med 4-600 kr för en nål avsedd för 78:or. De finns alltså endast till de lite dyrare pickuperna.

 

Specialpickuper


2M för 78-orDet finns också speciella monopickuper för 78v skivor att köpa. Dessa är avsedda just för 78:or och ger ett bra ljud. Men du behöver förstås även här ett extra skal till din skivspelare om du inte vill hålla på och skruva i och ur pickuperna när du skall växla skivtyp.

På bilden till höger ser du Ortofon 2M 78 som är en monokopplad pickup och försedd med en 78v-nål.

 

Budgetlösningar

AT-78-pkt

Ett billigt sätt att få en MM-pickup med 78v nål är att köpa en AT-91 för LP och komplettera med en 78v nål. Så är det bara att byta nål beroende på vilka skivor man ska spela.

Behöver du bara en billig och bra 78-varvspickup så finns även samma AT-pickup med endast 78v-nål. Det är en vanlig MM-pickup som försetts med 78-varvsnål. Vill du bara köra 78:or med den så parallellkoppla kanalerna redan ES70pktvid pickupen så får du så nära en monopickup du kan komma utan att köpa en dedicerad sådan! Du ser hur man gör detta på sidan om mono/stereo4-kanal.


Observera att en monokopplad stereopickup, som är det de flesta av oss använder, alls inte är det mest optimala. En stereopickup spelar alltid av spåret i alla riktningar - dvs även i vertikalledd även om det inte där finns någon nyttosignal på en monoskiva.

AT Mono 3SPEn riktig monopickup ska spela av de horisontella vindlingarna i spåret! Och för det krävs en mono-pickup! Sådana finns att köpa från ca 2000 kr och uppåt. De är ofta dessutom av Moving Coil-typ vilket ställer ytterligare krav på din förstärkare. Men har du en gång hört en monoskiva avspelad med en monopickup (till skillnad från en monokopplad stereopickup) så vill du inte ha något annat!

Ska du verkligen gå in för det hela behöver du dessutom flera olika bredd på nålarna. Spårets bredd varierar mellan de olika 78:orna och för att spela av dem på rätt sätt behöver du därför flera olika bredd på nålarna. Kanske har du också lite tur och hittar en del av spåret som inte är förstörd av en gammal vevgrammofons stålnål. Sådana nålinsatser med nålar med olika bredd har varit svåra att hitta och relativt kostsamma. Som nämnts ovan kom det dock lite ljus i mörkret sommaren 2009. Nagaoka kom med en hel serie nålar från 2 mil och ända upp till 5 mil! Dessa hittar du på sidan med nålar till Nagaoka. Givetvis kräver de en Nagaoka-pickup för att kunna användas.

 

Hastighet


Det hörs ju på namnet att en 78-varvare skall avspelas med 78 varv! Men så enkelt är det inte! Inspelningarna varierade i början mellan 70 och 80 varv och det är omöjligt att veta vilken som är den absolut exakta hastigheten. Man måste lyssna sig fram till den rätta hastigheten - örat kan faktiskt rätt lätt avgöra rätt hastighet!

Givetvis är det då viktigt att du kan justera hastigheten inom ett relativt stort område. Lencos gamla modeller med mellanhjul har en ovanligt stor justeringsmöjlighet som standard. Annars blir det till att bygga egna nätdelar till skivspelaren så du kan justera tillräckligt.

Detta är vad det riktiga entusiasterna gör: De skaffar sig en skivspelare med stora möjligheter att justera hastigheten, ett antal monopickuper med olika nålar med olika nålbredder och slipningar samt en förförstärkare med stora justeringsmöjligheter så man kan få till den rätta avspelningskurvan. Du kan dock komma en bra bit på väg med en monokopplad pickup med 78-varvsnål samt en TC-778-förförstärkare som har en frekvenskorrigering för 78:or.

 

Länkar


Är du speciellt intresserad av 78-varvare och avspelning av dylika så kan du gärna kolla in denna länk: http://www.rfwilmut.clara.net/repro78/repro.html. Där kan finnas en del matnyttigt.