Tips & Fakta » Vinyl och 78 varv » Fel hastighet

Fel hastighet på skivspelaren

 

En mycket vanlig fråga är: "Skivspelaren går för sakta - vad är felet?". Det finns många olika anledningar och här några av de vanliga. Leif Alenäs som fått fart på fler skivspelare än jag någonsin sett i min dag har vänligen medverkat med nedanstående tips.

Tallrikens hastighet påverkas av:

  • Drivtrissans storlek
  • Drivtrissans/motorns hastighet
  • Mottagande remskivas storlek (oftast under skivtallriken)
  • Remmens tjocklek

En av de vanligaste orsakerna till att tallriken snurrar förfort är att det hamnat avlagringar från en gammal och sliten rem på drivtrissan, vilket gör att denna ökar i storlek. En grundlig rengöring av trissan brukar avhjälpa detta.

Remmen kan orsaka problem med hastigheten. En gammal och utsliten rem börjar ofta slira vilket medför svaj och ojämn gång, du får sällan en jämn fart när det slirar. Du kan också råka ut för att remmen blir så stor att den försöker klättra upp på kanten på drivtrissan eller att du får problem att växla hastighet på en spelare där hastghetsväxlingen sker genom att man mekaniskt flyttar remmen från en avsats till en annan på motoraxeln.

En rem med felaktig tjocklek påverkar hastigheten, en för tunn rem sänker farten och en för tjock höjer den samma. Problemet är dock inte så stort då de flesta spelare med flat rem ska ha en tjocklek på 0,6-0,8 mm. Det finns dock modeller där den optimala remtjockleken avviker från de remmar som vi idag får fram, vilket kan resultera i en hastighetsavvikelse.

Vanliga orsaker till att spelaren går för sakta:

Allmänt: En skivspelarmotor behöver lite olja någon gång per år. Detta försummas ofta. Oljan ska vara ren symaskinsolja eller annan olja avsedd för lågvarviga fosforbronslager - dvs använd INTE motorolja till bilen eller t ex 5-56. I shoppen finns specialolja "Turntable Spindle oil" som är utmärkt för ändamålet.

Om man missat detta så slits lagret onödigt fort, i synnerhet på de små motorer som är vanliga på skivspelare. Remmen drar motoraxeln åt ena hållet i lagret och slitaget blir alltså större åt det hållet. Det kan gå så långt att övre lagret inte längre är ett runt utan ett ovalt hål. Motoraxeln lutar alltså och detta kan ge för hög friktion och därmed för långsam rotationshastighet. Ett botemedel är att helt enkelt vrida motorn ett halvt varv så att du får en färsk rund lageryta för axeln att jobba mot. Givetvis i kombination med några droppar olja.

Större och kraftigare motorer som t ex den på Lenco L-75 behöver också smörjas, men är inte lika känsliga. Men i gengäld kan de behöva att man plockar isär dem och rengör och smörjer upp.

Det är också viktigt att skivtallriken går lätt. Sätt fart på skivtallriken med handen. Givetivs ska då inte rem eller drivtrissa vara i kontakt med tallriken. Tallriken ska rotera av sig själv minst en minut eller gärna mera. Några droppar olja i centrumlagret är mycket rekommenderat någon gång per år! Rengör och smörj om du har för hög friktion. I värsta fall måste lagret bytas om det blivit för slitet.

Luxor 4221: Denna spelare har en mycket egen konstruktion där en synkronmotor med två lindningar, två motorer i en, växlar rotatinsriktning när man ändrar hastighet. Motortrissan driver en rem som i sin tur driver en gummitrissa. En friktionskoppling flyttar drivtrissan som därmed driver på endera av två olika stora avsatser på undersidan av skivtallriken. Motorn verkar outslitlig så problemen brukar vara något av nedanstående.

Gummitrissan kan bli hård och därmed slira. Botas genom att man mycket försiktigt slipar av det hårda ytskiktet med ett mycket fint sandpapper (800 eller liknande). Observera att trissan bör rotera medan du slipar så att du inte får ett ovalt hjul! Det kan också behöva tvättas rent med t ex REN aceton (ej med olja för nagellacksborttagning) eller thinner.

Slirkopplingen behöver ofta friskas upp genom att den hårda ytan på filten ruggas upp.

Om spelaren går baklänges så har hela växlingsmekanismen fastnat. Man får då lossa på mekanismen och smörja.

Asynkronmotor: Oftast 220V men med tre anlutningar. Någonstans sitter en kondensator som ibland är trasig. Motorn startar då knappt och är dessutom mycket svag. Botemedlet är att byta kondensatorn. Motortypen är vanlig på bandspelare men kan även förekomma på skivspelare.

DC-motor - likströmsmotor: Mycket vanlig. Hastighetsomkoppling sker genom en elektrisk omkopplare, motordrivtrissan har endast en avsats och det finns en transformator och annan elektronik mellan 220V och motor. Dessa motorer går inte lika lätt som synkronmotorer då de inte är anslutna så du ska inte kräva att de kan snurra länge efter att du satt fart på dem med fingrarna. Men de får inte gå trögt!

DET VANLIGASTE problemet med dessa motorer är att det är oxid i hastighetsväljaren. Den dåliga kontakten ger fel hastighet på motorn. Botemedlet är att manövrera omkopplaren ett stort antal gånger - dvs till/från/till/från osv 20-30 gånger. Troligen behöver du också lite oxidborttagande medel, t ex Deoxit på kontaktytorna, för att få fullgod funktion.

Många av dessa motorer har möjlighet att justera hastigheten med hjälp av potentiometrar inuti eller i nära anslutning till motorn. I de fall de sitter inuti motorn så finns det två små hål i locket på motorn. Ett för 33V (L) och ett för 45v (H). Du kan alltså finjustera farten om det skulle behövas. Dock kan du behöva ställa spelaren gränsle över två stolar eller på annat sätt så att du kan komma åt underifrån medan skivan spelas. Hastigheten ställs sedan med hjälp av stroboskopskiva.

Ibland kan problem i dessa motorer även bero på att släpkontakterna till kollektorn på motorn är utslitna. Oftast är det kolbitar eller släpor av silvertråd. Typiskt symptom är att motorn hackar och att remmen vibrerar. Då är det motorbyte som gäller.

Motor med tacometergenerator (DC-servo): Dessa motorer har en tacometer monterad på undersidan av motorn. Denna skickar signaler till motorstyrkortet som därmed kan avläsa och justera hastigheten så att den blir konstant. Denna motortyp är lite mera komplicerad och återfinns alltså oftast på dyrare skivspelare. Kolborstarna i motorn kan bli slitna så att motorn rycker. Dessa motorer kan renoveras av någon med tillräckliga kunskaper.

Direktdrivna skivspelare: Om dessa inte fungerar som de ska så är det oftast ett elektriskt fel i drivningen. Ganska vanligt är att pulskondensatorerna behöver bytas, men även andra fel kan förekomma. Reparation är något för duktig servicepersonal.

En specialmodell av dessa motorer har små magneter limmade på utsidan av skivtallriken. Pulserna från dessa avläses sedan av elektronik och används för att styra hastigheten. Magneterna ligger inbäddade i gummiliknande massa och kan trilla loss. De går att återmontera om man alltså tagit vara på dem. Tyvärr är det inte ovanligt att man slänger "skräpet" som hamnat i lådan och därmed är spelaren oanvändbar.