Tips & Fakta » Vinyl och 78 varv » RIAA-förstärkare

Vad är RIAA och vad är "en Riaa"

 

RIAA står för Record Industry Association of America men också för den inspelnings- och avspelningskorrektion som numera används över hela världen för LP. För att börja från början så visade det sig tidigt att man behövde gravera skivor med lägre styrka i basen och högre styrka i diskanten för att få en bra ljudkvalitet. Det leder för långt i denna lilla artikel att förklara varför - du som är intresserad kan läsa mera i den mycket informativa artikeln av Gary A Galo.

Låt oss bara konstatera att den frekvenskorrigering som krävts under olika tider har varit olika - från början (78-varvstiden) hade varje skivbolag sin egen korrigeringskurva.

1956 bestämde man sig inom de bolag som var anslutna till Record Industry Association of America för att använda en och samma kurva - den som tidigare använts av RCA-Victor. Praktiskt nog beslöt sig alla skivbolag för att följa den standarden som då kallades RIAA-kurva, RIAA-korrigering mm eftersom den hade bestämts inom RIAA.

Detta var givetvis mycket praktiskt eftersom man då relativt enkelt kunde göra förstärkare som klarade alla skivbolags skivor. Tidigare måste man lägga in olika filter för olika skivbolag - något som givetvis var väldigt opraktiskt och som fortfarande ställer till det för 78-varvsentusiaster!

De idag vanligaste pickuperna behöver korrigeras så att det totala resultatet blir en rak frekvensgång. Detta gör man genom att i hifi-anläggningen införa ett filter som är en spegelbild av det filter som används vid graveringen. Därmed är man tillbaka till den raka frekvensgången igen.

Dessutom måste signalen från de vanligaste pickuperna också förstärkas ca 40dB för att signalnivån skall komma upp i den standardnivå som man bestämt sig för skall gälla för normala linjeingångar. Man gör därför RIAA-korrigeringen samtidigt med förstärkningen i det så kallade grammofonsteget, RIAA-steget eller grammofon-förförstärkaren.

För en kristallpickup (som var vanlig på 50-talet) gäller delvis andra förutsättningar. Där krävs oftast inte samma korrigering av frekvensgången på grund av den pickuptypens upptagningskaraktäristik. Inte heller behöver signalen förstärkas då den i princip lämnar signal på linjenivå. Inte helt sällan behöver dock basen förstärkas något får att uppnå en någorlunda rak frekvensgång - pickupens frekvensgång är trots allt sällan exakt lika med RIAA-kurvan.

Du som är mycket intresserad av hur stora korrigeringar som görs vid olika frekvenser kan här se en tabell över RIAA-kurvan.

Alla bilder klickbara


Antiriaa

Inspelningskurva med de olika brytfrekvenserna.
Teoretiska värden


Graver- och avspelningskurvor
Kurvor som används i praktiken vid gravering och avspelning


Graver- och avspelningskurvor
Frekvensgång för två olika kristallpickuper vid avspelning av skiva graverad med RIAA-korrigering. Som synes långt ifrån rak frekvensgång

 

Vad är "en riaa"?

På senare tid så har man börjat se uttrycket "en riaa" i hifi-press och på andra ställen. Eftersom CD:n är den vanligaste musikbäraren så har man numera slopat grammofonsteget i många (de flesta) förförstärkare. Det finns helt enkelt inte längre någon grammofoningång med RIAA-korrigering på nya förstärkare - du kan alltså inte spela dina LP.

Därför säljs det numera också lösa grammofonsteg med RIAA-korrigering som kan kopplas direkt till moderna förförstärkare utan grammofoningång och till ljudkortet på datorn (som givetvis inte heller har någon grammofoningång). Dessa lösa förförstärkare kalls numera lite slarvigt för Riior. Man orkar inte skriva ut hela den riktiga beteckningen - t ex "förförstärkare med RIAA-kompensation". Det kortare "riia" har tagit över.

Givetvis kan man också använda sig av en gammal förförstärkare för att förstärka signalen från pickupen och samtidigt få RIAA-kompensationen.

Koppla skivspelaren till den gamla förstärkarens skivspelaringång (phono/grammofon) och ta sedan ut signalen via bandutgången (inte via högtalar-, hörtelefon eller linjeutgång) och koppla till ljudkortet eller nya förstärkaren.

På det sättet använder du RIAA-delen i den gamla förstärkaren. Givetvis måste omkopplaren på den gamla förstärkaren då stå i läge grammofon eller phono.

Till avdelningen för RIAA-förstärkare

 

TC760TC760 - en "riaa" för både MM och MC-pickuper.


En enklare Riaa utan MC-ingång
En enklare "riaa" utan MC-ingång
TC-750

TC-788
TC-778 - klarar både LP och 78:or!