Tips & Fakta » Vinyl och 78 varv » Ordförklaringar

Ordförklaringar: Pickupens olika delar mm

 

 

Tonarm

Alla skivspelare har en tonarm av något slag. Här visas en vanlig S-formad typ. Denna sitter på en Pioneer.

För beskrivning av de av tonarmens delar som används för för justering av nåltryck etc hänvisas till sidan som beskriver nåltrycksinställning. Här behandlas framför allt främre delen med tonarmskal, pickup och pickupmontering

Tonarm

 

 

Tonarmskal

Längst fram på tonarmen sitter tonarmsskalet eller i vissa fall en tonarmsplatta. I detta sitter sedan pickupen monterad med två skruvar - ofta med mutter.

Det finns även pickuper som saknar pickupskal - bland annat de med T4P-fäste. Hur det ser ut hittar du på sidan med olika pickupfästen.


Tonarmsskal


 

 

Pickup

En pickup säljs alltid med nål (även kallad nålinsats). Saknas nålinsatsen (gul på bilden) så är det bara ett pickuphus. Ett pickuphus utan nål kan även säljas som "pickup utan nål".


Pickup

 

 

 

Pickupplatta, pickupens olika delar mm

Pickupens olika delar

Som du ser så sitter pickuphuset monterat med hjälp av skruv och mutter. I pickuphuset sitter sedan nålinsatsen som håller själva nålen på sitt nålrör.

En pickup består alltid av både hus och nålinsats - annars är det inte en pickup utan just ett pickuphus eller en nålinsats. Pickupen kallas ibland också för nålmikrofon på svenska eftersom den är just det - en mikrofon med nål.

Den del som byts på en vanlig pickup är nålinsatsen. I dagligt tal kallas den ofta bara för "nål". Man byter alltså inte bara nål utan man byter hela den lilla plastbiten med tillhörande nålrör och nål = nålinsatsen.

Detta gäller dock oftast endast för pickuper av typen rörlig magnet (den vanligaste typen), även kallad Moving Magnet (MM). I de flesta pickuper med rörlig spole (Moving Coil = MC) finns det inte någon löstagbar nålinsats. På sådana pickuper går det inte att "byta nål" utan pickupen måste kasseras eller skickas till fabriken för nålbyte.

 

 

Nålskydd
Visir

Nedan ser du en pickup med och utan nålskydd. Nålskydd finns av olika typer - en del ska dras av rakt ner - detta ska man dra av rakt framåt.

Nålskydd

Utan nålskydd

 

Nedan ser du en pickup med nerfällt respektive uppfällt visir.

Visir nerfällt

Visir uppfällt