Tips & Fakta » Tips » Högtalartips » Konjugatlänk

Konjugatlänk/RC-länk

Av Josef Svalander

 

En konjugatlänk är helt enkelt en kondensator seriekopplad med ett motstånd. Inom audio används den ofta i högtalarsammanhang, bland annat i delningsfilter men också direkt i slutändan av en högtalarkabel. Den används för att skapa ett filter som gör att lasten blir rent resistiv över en viss frekvens.

Jag tänker endast gå in på användningen tillsammans med högtalarkabel. Anledningen till att en konjugatlänk kan behövas är att högtalare har en ojämn impedanskurva. Ofta stiger impedansen starkt i höga frekvenser. Om då högtalarkabeln har låg impedans så kan förstärkaren få tillbaka en hel del energi framför allt i diskantregistret eftersom det, enkelt uttryckt, inte finns någonting som tar hand om den i högtalarändan. Om då förstärkaren är hårt motkopplad vilket gäller i stort sett alla transistorförstärkare och många rörslutsteg, så kommer retursignalen att blanda sig med nyttosignalen vid utgången på förstärkaren. Där hämtas ofta signalen för motkopplingen så retursignalen går tillbaka i återkopplingsslingan och förstärks igen...

Detta är givetvis inte alls bra. Det ger upphov till distorsion som är klart hörbar. Jag vill t o m gå så långt att jag påstår att många skillnader vad gäller högtalarkablar helt enkelt är deras uppträdande tillsammans med en viss förstärkare och en viss högtalare. Om högtalaren drar iväg uppemot flera hundra kiloohm - även om det sker utanför det hörbara området - så får man problem. Inte med kabeln utan med förstärkarens återgivning. Mycket av detta kan man rätta till genom att se till att förstärkaren har en så jämn impedans som möjligt att arbeta mot.

Man skall alltså se till att impedansen är till exempel 8 ohm vid alla frekvenser. Om man bara sätter ett 8 ohms motstånd i högtalarändan av kabeln så blir visserligen impedansen rakare men det drar också en massa effekt som rätteligen skulle gå till högtalaren. Så därför seriekopplar man motståndet med en kondensator så att motståndet endast kopplas in då högtalaren drar iväg uppåt i impedans. Detta bör man alltså mäta upp med både högtalarkabel och högtalare inkopplade.

Ett bra tips kom dock i "Musik och Ljudteknik" som är Ljudtekniska sällskapets medlemstidskrift. Ing Öhman hävdade bestämt att man borde, som standard, alltid koppla ett motstånd på 100 ohm i serie med en kondensator på 0,1µF tvärs över högtalarklämmorna på högtalaren. Detta oavsett högtalare och kabel. Man bör dock se till att motståndet klarar relativt höga effekter.

Enkel konjugatlänk

Här ser du en blå kondensator i serie med 5 st bruna motstånd kopplade mellan polskruvarna på ingången på högtalaren.


Ett bra sätt att lösa detta är att parallellkoppla ett flertal 2W metallfilmmotstånd (trådlindade motstånd har ju hög impedans vid höga frekvenser och det ville vi ju undvika.) så att man hamnar på 100 ohm. Du kan tex ta 10 st motstånd på 1 kOhm vardera och sätta samman parallellt.

Efter att ha provat detta så kan jag bara säga: "Gör det." Det är mycket trevligt och dessutom billigare än esoteriska högtalarkablar för summor som du kan köpa en liten bil för. Jag har mätt och lyssnat mig fram till andra värden i min tidigare anläggning (bilden) eftersom jag har mätmöjligheter till det och det blev givetvis ännu bättre. Men redan standardvärdena ovan blev ett betydande lyft. Rekommenderas.

Men se till att du kopplar den på högtalarens ingång och inte direkt vid förstärkaren.

Jag har inte delar till detta att sälja utan du får gå till specialföretag som www.elfa.se eller liknande. Behöver du fråga om hur stora motstånd du ska använda eller vilka värden du ska ha efter att ha läst ovanstående så bry dig inte om att göra sådana här länkar. Du kan dock hitta gott om mera information om RC-länkar på webben.