Tips & Fakta » Tips » Högtalartips » Jorda elementet

Jorda dina högtalarelement

Av Josef Svalander

 

Varför?


När spolen arbetar i magnetgapet så bildas det elektriska spänningar i metallen som omger spolen. Det innbär att det byggs upp statiska spänningar i högtalarelementets metalldelar. Denna spänning påverkar elementets arbete hörbart. Fenomenet är känt sedan länge men brukar inte ägnas någon speciell uppmärksamhet.

Det finns dock högtalartillverkare som erbjuder en jordskruv på högtalarna där man kan jorda metalldelarna i högtalarelementen för att få bättre ljud. Till dessa hör Tannoy som på många modeller har denna extra jordningsskruv.

Man kan ganska lätt ordna sådan jordavledning själv. Man drar sedan en extra kabel till antingen förstärkarens jord eller till extern jord - t ex värmeelement, vattenledning eller liknande.

 

Hur gör man?


 

Anslutning av jordtråd

De svarta kabeln är fäst i ett befintligt "öra" på elementkorgen. Jag har slipat bort färgen för att få kontakt.

Jordanslutning

Den blå polskruven är jordanslutningen för elementen i lådan


Jag löder en extra jordtråd i ett lämpligt lödöra på elementet. Ibland finns det faktiskt förberett ett lödöra för ändamålet! Ibland är anslutningsplinten nitad i elementet med en nit med hål i där det lätt går att löda fast jordledaren. Någon gång har jag varit tvungen att borra ett litet hål i elementkorgen där jag sedan skruvat fast ett lödöra med hjälp av en liten plåtskruv. Största försiktighet anbefalles om du väljer den vägen!

Se också till att skydda membranet då du löder. Det är lätt att en droppe hett lödtenn droppar ned på konen och det kan faktiskt ge upphov till hål eller annan skada vilket i sin tur innebär att du kan bli tvungen att byta hela elementet. Lägg alltså något, t ex en mjuk handduk eller liknande, över själva konen som skydd då du löder.

Jag monterar sedan en extra polskruv i högtalarlådan nära högtalarens övriga anslutningar. Jag brukar ta en enkel polskruv i avvikande färg för att undvika misstag och för att kunna borra ett så litet hål som möjligt. Det finns polskruvar som endast kräver ett litet 4-4,5 mm hål. Jag vill ogärna göra större åverkan på lådan än nödvändigt.