Tips & Fakta » Teknik » Elektrolytkondensatorer » Märkning

Märkning av elektrolytkondensatorer

 

 

Märkningen av elektrolytkondensatorer är oftast inte så svår att begripa. I de allra flesta fall finns det en märkning i klartext på kondensatorn. Det finns dock också några sätt att med kodbeteckningar märka kondensatorer.


Kapacitans


Anges för elektrolytkondensatorer. Oftast i microFarad, dvs miljondelar av Farad - betecknas µF. Det tillverkas elektrolytkondensatorer från bråkdelar av µF upp till flera Farad. Det vanligaste är dock att kondensatorerna har värden från 1µF och uppåt. Vid behov av lägre värden brukar man använda sig av filmtyper som är billigare och bättre.

RIFA använder sig av en modell med fyra siffror där första anger hur många siffror talet skall innehålla. Exempel: 2100 är en kondensator på 10µF, 3100 = 100 µF osv.

I andra fall kan det finnas en siffra på slutet som anger antal nollor, ungefär som för motstånd. Exempel: 101 = 100µF, 102 = 1000 µF osv.

 

Spänningstålighet


I de fall den inte står i klartext används ofta en bokstavsbeteckning. Även här använder olika fabriker olika bokstavsserier. En amerikansk variant är: E=15V, F=25V, G=50V, H=100V, J=150V, K=200V, K=250V, N=300V; P=350V, Q=400V, R=450V.

Rifa använder följande serie: E=10V, G=16V, H=25V, K=40V, M=63V, P=100V, Q=160V, R=200V, S=250V, U=350V, V=400V, Y=450V, Z=500V

Det som anges är oftast arbetsspänning men det kan också förekomma att man anger den spänning som kondensatorn klarar under mycket korta perioder "Surge Voltage". I dessa fall kan man alltså hitta mycket billiga kondensatorer men tyvärr tål de då inte den angivna märkspänningen under längre tid utan man måste ta till med råge för att kondensatorn skall hålla. En seriös tillverkare anger båda spänningarna eller den som kondensatorn verkligen tål under längre tid.

 

Tolerans


Man hittar sällan elektrolytkondensatorer med snäva toleranser utan 10-20 % +/- är vanliga dvs det kan vara upp till 40% skillnad på kondensatorer med samma angivna kapacitansvärde. Detta är helt normalt och vill man ha snäva toleranser så får man vara beredd att betala. Eller mäta upp dem själv. Ofta är dock kondensatorer från samma tillverkningstillfälle ganska lika. Oftast har dessutom kondensatorn högre kapacitans än den angivna snarare än lägre. Eftersom denna typ av kondensatorer oftast används i nätaggregat och liknande ställen där kapacitansvärdet inte är så viktigt, spelar detta dock ingen roll i det praktiska livet.

I filterkopplingar och liknande applikationer där man kräver snäva toleranser bör man undvika elektrolytkondensatorer även av andra skäl.