Tips & Fakta » Teknik » Motstånd

Motstånd - intro

 

I denna avdelning hittar du en hel del information om motstånd.

  • Du kan läsa om varför 1%-iga motstånd inte är bättre än 10%-iga under rubriken Tolerans.
  • Du hittar information om olika material i motstånd och när man använder de olika materialen.
  • Du kan se vilka värden som finns i de olika E-serierna och du kan också se hur färgmärkningen ser ut.
  • Under rubriken E6 - E192-tabeller kan du läsa om varför E-serierna ser ut som de gör.
  • En kalkylator där du kan mata in de olika färgerna på ett motstånd och direkt avläsa värde och tolerans samt temperaturkoefficient hittar du under rubriken Färgkodskalkylator.
  • Har du svårt att komma ihåg hur man räknar ut motståndsvärden när man kopplar i serie eller parallellt? Kolla in serie/parallell så får du svaret.

Det finns mycket mera att läsa om motstånd än det nu uppräknade och jag hoppas att denna lilla avdelning kan vara dig till nytta och glädje.