Tips & Fakta » Teknik » Motstånd » Serie-/parallellkoppling

Koppla i serie eller parallellt

Av Josef Svalander

 

Ibland saknar man ett värde som behövs för att plocka ihop en konstruktion. Ibland behöver man öka effekttåligheten. Då kan det vara bra att veta hur man räknar vid serie- resp parallellkoppling av motstånd.

Dels så kan du använda det excel-program (berakningar.xls) som jag gjort för att själv lättare kunna fixa olika beräkningar. Där finns även ett blad för parallellkoppling. Och dels kan du använda formlerna här nedan.

Seriekoppling är mycket enkelt. När du kopplar motstånden efter varandra så adderar du helt enkelt resistanserna. Exempel. 2 st 100 Ohms motstånd kopplade efter varandra ger ett totalt värde på 200 Ohm.

Värre blir det om du vill parallellkoppla. I princip skall du då multiplicera de båda värdena och dividera med summan . Dvs om motstånden kallas R1 och R2 så blir formeln:

R1 x R2 / (R1 R2)

Om båda motstånden är av samma värde så kan du givetvis göra det enkelt för dig och addera värdena och dividera med 2. Två stycken 100 Ohms motstånd som parallellkopplas ger en total resistans på 50 Ohm, dvs hälften. Har du tre likadana så dividera summan med 3 osv.

Värre blir det om du har ett på 50 Ohm och ett på 250 Ohm. Då gäller det att kunna sin formel. Har du mer än två motstånd så kalkylera först värdet för två av motstånden och beräkna sedan värdet av motstånd 3 och resultatet av den första kalkylen.

Observera att du måste använda dig av samma enhet till båda motstånden. Tag för vana att alltid för enkelhetens skull använda dig av Ohm även om motstånden är i t ex kOhm så blir det inte fel.

Exempel:

R1=100, R2=50 och R3=250.
Beräkna R1 och R2 Resultatet = 33,3
Beräkna sedan 33,3 och 250 och du får 29,4

Det vanligaste är givetvis att man parallellkopplar likadana motstånd, i synnerhet om man vill förbättra effekttåligheten. Olika stora motstånd tar ju hand om olika stor del av den totala belastningen, så det är bättre att använda lika värde för att fördela effekten jämnt.

Å andra sidan så kan det vara bättre att seriekoppla motstånden i sådana fall, i synnerhet om det rör sig om höga spänningar. Då får du dessutom en utjämning av spänningen över vart och ett av motstånden.

Men ibland t ex när det gäller att finjustera filterfunktioner så är det bra att veta den riktiga formeln för då kan det vara fråga om att lägga på t ex 750 kOhm över ett motstånd på 43 Kohm för att få 40,7 kOhm och få den önskade filterfunktionen.