Tips & Fakta » Teknik » Omkopplare

Att tänka på när du väljer omkopplare för audio

 

En omkopplare för audio måste vara av mycket hög kvalitet med ett tjockare guldlager än normalt för att tillåta många års kontinuerlig användning utan oxidation.

Normalomkopplaren i till exempel ELMA 04-serien har 10 µm silver med ett skyddlager av ca 0,2 µm guld. Detta är avsett endast som skydd under lagring och transport och tål inte kontinuerlig användning utan att nötas av.

Kontaktytan blir därefter silver vilket är olämpligt i audiosammanhang på grund av den stora oxidationsbenägenheten som ofelbart ger upphov till knaster och sprak vid användning.

Trots detta finns det tillverkare/försäljare av volymkontroller eller ingångsväljare som väljer standardvarianten av ELMA 04. Detta är direkt förkastligt även om priset kan synas lägre men det blir till att byta omkopplare om några år och då är det inte riktigt lika billigt längre.

Tyvärr är detta dessutom en erfarenhet som inte bara vidimeras av försäljarna av omkopplare, utan jag kan av egen erfarenhet vittna om problemen på de allra första TUBA-förstärkarna som använde std ELMA 04 omkopplare i volymkontrollen. De började alla rassla inom fem år.