Tips & Fakta » Teknik » Elektrolytkondensatorer » Livslängd

Livslängd på elektrolytkondensatorer

 

Livslängden hos en elektrolytkondensator är framför allt beroende av konstruktionen och omgivande värme.

När man öppnar gamla förstärkare så ser man ibland att kondensatorerna har läckt. Det är inte heller ovanligt att man hittar gamla kondensatorer som inte längre fungerar som de ska. Om man byter dem så blir det en mycket stor skillnad på förstärkarens ljudkvalitet.

Man skall veta att det under senare år skett en utveckling på kondensatorsidan som gör att moderna elektrolytkondensatorer har en mångdubbel livslängd jämfört med en elektrolytkondensator från till exempel 60-talet.

En vanlig anledning till problem är till exempel att anslutningarna mellan kondensatorlindan och anslutningarna som går till kondensatorns yttre anslutningar kan vara nitade. En modern kvalitetskondensator från till exempel RIFA har svetsade anslutningar.

Efter några år kan nitarna börja lossa och det blir då en temperaturhöjning i kondensatorn som är onormal och direkt skadlig. I sämsta fall kan kondensatorn börja läcka eller till och med explodera. I bästa fall blir det endast avbrott vilket innebär en försämrad funktion på förstärkaren. Svetsade anslutningar lossnar inte!

Likaså är kylningen förbättrad i nyare kvalitetskondensatorer vilket ger en lägre temperaturhöjning inuti kondensatorn vilket i sin tur ger längre livslängd. RIFA garanterar att en kondensator som ligger oanvänd fortfarande ligger inom tillverkningsspecifikationerna efter tio år. Även därefter kan full livslängd och korrekta tillverkningsspecifikationer uppnås genom en försiktig inkoppling och formatering av kondensatorn.

Det är alltså inte farligt att köpa en 10 år gammal kvalitetskondensator från t ex RIFA och koppla in i sin förstärkare. Den kommer att fungera lika bra och lika länge som en helt fabriksny. Det kan däremot vara lite vanskligare om det rör sig om en billighetskondensator från 50- eller 60-talet.

En RIFA PEH169 105° har en garanterad livslängd av 2000 driftstimmar så länge som man håller sig under 105 graders omgivningstemperatur. En 85°-are garanteras 5000 driftstimmar. Samma gäller för PEG 124 - 125° och 105°. Som synes så garanterar man längre livslängd för de kondensatorer som specificeras med en lägre temperaturtålighet.

Läser du i Application Guide från RIFA så ser du också att livslängden ökar med minskande hotspottemperatur.

I realiteten är det numera så att en modern elektrolytkondensator hög kvalitet har en nästan obegränsad livslängd, medan det som vanligt kan variera kraftigt när det gäller "skräpelektrolyter". Som vanligt så får man ofta det man betalar för. Att spara några hundralappar på att montera en billig elektrolytkondensator är inte speciellt smart.

Är du mycket intresserad av livslängdproblem så läs gärna electrolytic life factors utgiven av Rifa