Tips & Fakta » Josefs sidor » Reflektioner » Vad kan höras?

Vad kan höras?

Frekvensomfång

Denna fråga är ständigt aktuell. Vi kan väl vara relativt överens om att man allmänt anser att en människa med mycket god hörsel kan höra toner med en frekvens mellan cirka 20 Hz och 20 000 Hz

I den djupaste basen kan det vara svårt att uppfatta tonerna som toner - man upplever det mera som vibrationer. Och när man blir äldre så är det vanligt att man inte hör tonerna i de översta registren. Det är inte ovanligt att man inte kan uppfatta toner ens uppåt 10 000 Hz när man blir lite till åren.

Men ändå kan människor säga att de upplever skillnader när man tar bort all information över 20 000 Hz. Och att informationen under 20Hz också är viktig. Hur kan det komma sej och är detta bara önsketänkande och båg?

Jag har svårt att tro det. Jag menar att man måste skilja på att höra i en hörtest och att uppleva. Man kan uppleva saker som man inte "hör". Innan du börjar tro att jag är helt ute i det ockulta mörkret och flummeriet så kan jag ta ett exempel från verkliga livet:

De flesta är idag överens om att lågfrekventa vibrationer från till exempel fläktanläggningar eller andra maskiner allvarligt kan påverka människors hälsa och fysiska välbefinnande. Bland annat vår mag-tarmkanal påstås vara känslig för lågfrekventa signaler vilket man har kunna påvisa i bland annat kontorshus där man varit tvungna att delvis bygga om fläktsystemen för att byggnaderna ska kunna fungera som arbetsplatser utan att folk blir sjuka.

Kroppen uppfattar alltså vibrationerna men inte som ljud. Det är därför jag menar att vi kan uppleva "ljud" vi inte kan höra. Inte som ljud, men som någon form av upplevelse.

Hur vi tar in informationen tror jag det måste forskas mera om, men jag är inte övertygad om att det är fel att vi kan uppfatta vågrörelser i luften med en frekvens överstigande 20 000 Hz. Trots att vi inte kan höra dom. Att vi uppfattar vibrationer under 20 Hz tycker jag i alla fall är helt självklart.

Låga nivåer

När vi diskuterar skillnader på till exempel olika komponenter eller kablar så framkommer ofta argumentet att skillnaderna är så små att de omöjligt kan höras.

Jag är inte alls övertygad om att det är på detta sätt. Jag tror tvärt om att vår kropp är mycket känsligare för distorsion i olika former än vad våra mätinstrument är. Här kan man givetvis ha olika uppfattning, men jag tror att vi i en framtid kommer kunna finna förklaringar till många av de fenomen som idag hörs men som vi inte kan mäta.

Att jag inte är ensam om att höra skillnader som "inte kan höras" visas ju bland annat av att det numera är en stor marknad för kablar, hifikondensatorer, speciella motstånd, nätfilter och vad det nu kan vara.

Jag minns när jag för runt 20 år sedan påstod att man kunde höra skillnad på olika motstånd och kondensatorer. Så idiotförklarad har jag sällan blivit. Det var givetvis "helt omöjligt" att man kunde höra så små skillnader som det rimligtvis måste röra sig om. Jag höll med om det logiska i resonemanget, men ändå så hörs dessa skillnader som inte kan förklaras. Ju bättre kondensator (mätbart) ju bättre ljud (ej mätbart).

Detsamma gällde givetvis nätfilter något senare. Det ska bli mycket intressant att se om jag får uppleva förklaringarna till dessa fenomen - om vi i en framtid kommer att kunna mäta ljudåtergivning på ett sådant sätt att det överensstämmer mera med vår kropps lyssningsintryck.

Under tiden kan du ju roa dig med att läsa denna lilla tankeväckande artikel av James Bongiorno, som bland annat konstruerat GAS Ampzilla, Dynaco Stereo 400 och som var inblandad även i konstruktionen av Marantz 15. Han är med andra ord en "hyfsat kunnig tekniker". Han hävdar att vi kan uppfatta distorsion ner mot -180dB. Helt klart är att vi har svårt att mäta under -120-130dB. I ett vanligt enkelt lab får man problem redan neremot -70-80 dB. Det skulle kunna förklara att en del faktiskt påstår sig kunna höra sådant som "inte borde kunna höras". Öronen är i så fall känsligare än vad vi idag kan mäta. http://www.ampzilla2000.com/thequest1.html.