Tips & Fakta » Josefs sidor » Reflektioner » Långtidstest

Lyssna under längre tid

Detta är den testmetod som jag själv tycker bäst om. Den måste givetvis kombineras med den snabba A/B testen men man kan lätt lura sig med en blind eller öppen A/B-test.

Det verkar som om själva testsituationen påverkar oss att höra skillnader som inte finns eller att inte höra skillnader som faktiskt existerar.

Därför gör jag alltid så - om jag har den minsta chans - att jag spelar på det ena alternativet ganska lång tid - gärna flera veckor eller månader. Därefter växlar jag tillbaka till det andra alternativet för en längre tid.

Då plötsligt så upplever man skillnader som i A/B-test upplevdes som subtila som ganska stora. Helt plötsligt så är det inte någon tvekan om vilket som är det rätta - A eller B.

Gärna kan man låta anläggningen vara på i bakgrunden då man läser eller gör något annat. Sinnena arbetar i bakgrunden och till skillnad från den onaturliga A/B-testsituationen så är du avspänd och avslappad och sinnena tar in informationen på ett omedvetet sätt.

Ofelbart är det så att om du plockar fram skiva efter skiva och lyssnar hela kvällarna så är det BRA. Om du däremot spelar mindre och mindre så är det DÅLIGT. Oavsett frekvensgång, dynamik och mätvärden. Du lurar inte din egen kropp så lätt :-)

Acceptera alltså inte utfallet från en snabb A/B test - antingen den är blind eller inte - som sanning förrän du faktiskt jämfört under längre tid och låtit dina sinnen vänja sig under avstressade former.

Om du är osäker på om det finns någon skillnad eller inte mellan två uppställningar - bry dej inte - lyssna på det ena sättet några dagar eller veckor. Sedan koppla över till det andra. Antingen hör du skillnaden direkt eller så tar det några dagar. När du sedan kopplar tillbaka så hör du oftast en betydande skillnad - kroppen har vant sig vid skillnaderna och låter dej uppleva dem så som de faktiskt är.

Även om jag vet att det är känsligt att säga det eftersom så många anser att det är båg att fasade skivor låter bättre så är det en av de saker som så tydligt framträder under en längre tids lyssning.

Har man svårt att uppfatta skillnaderna första gången så är det ofelbart att ha två skivor, en skuren och en oskuren, som man lyssnar på under en längre tid. Efter ett tag kan man inte förstå hur man kunde tycka att skillnaden är liten.

Man och man förresten - jag kan ju bara säga hur jag och många andra upplevt det. Din hörsel och din upplevelse är givetvis din. Men pröva gärna med långlyssningstest - det kan ge intressant information.