Tips & Fakta » Josefs sidor » Reflektioner » A/B tester

A/B tester

Jag använder A/B tester ofta.

Enligt mitt sätt att se så är en A/B test då du jämför A med B snabbt eller ganska snabbt.

Testen kan antingen vara öppen eller blind.

Felkällorna är som vanligt olika volym på ljudet - högre upplevs lätt som bättre, subjektivitet genom att man ofta vet eller kan gissa vilket som är A resp B, annorlunda kan lätt upplevas som bättre osv osv.

Felkällorna är många men ändå har A/B-testen sin givna plats i utvärderingen av en anläggning eller förändring i anläggningen.

Jag anser dock att den måste kombineras med långlyssningstest - annars är man lätt lurad. (Vi är alla lättlurade :-) )

En mera utvecklad beskrivning hittar du under rubriken blindtester.