Tips & Fakta » Tips » Kabeltips » Kabelriktning

Riktningen på kabeln hörs

Av Josef Svalander

 

När man kopplar in en kabel, det må vara interconnect eller högtalarkabel, så kan det visa sig att det ljudande resultatet skiljer sig åt om du kopplar kabeln med ena ändan mot en apparat eller om du vänder på kabeln och kopplar andra ändan mot samma apparat.

Tycker du att detta verkar jobbigt så kan jag trösta dig med att det verkar vara så att fenomenet hörs mest då kabeln är ny. När man spelat på den en månad eller två så verkar det som att den spelat in sig i den nya riktningen. Vänder du då på den så hör du skillnad igen men den försvinner om du låter kabeln vara inkopplad i "fel" riktning någon eller några månader.

Detta är mycket förbryllande och tyvärr också lite tidsödande eftersom man måste provlyssna alla kablar - även enkelledare - om man inte vill vänta flera månader på att kabeln ska spelas in i rätt riktning. Inspelningstiden blir betydligt kortare om du kör rätt riktning från början.

Därför är det bra att du alltid håller reda på vilken ända som är vilken då du t ex flätar kabel så att alla ledare "går åt samma håll". Markera alltså t ex den ända som kommer först ut från rullen. Ett enkelt sätt är att avisolera ändan på kabeln en liten bit. Och detta måste du göra varje gång du klipper av kabeln.

För att göra det hela ännu lite knivigare så får du det allra bästa resultatet om du lägger plusledarna "åt ena hållet" och minusledarna "åt andra hållet", dvs strömmen går hela tiden åt samma håll genom ledaren (det gör den givetvis inte men det är ett enkelt sätt att förklara vad jag menar tycker jag).

Självklart är detta obegripligt när man ser det ur teknisk synpunkt och med nuvarande kunskap. Kanske vi någon gång kommer att få reda på varför det är på detta sätt.

Tillverkaren av SUPRA-kabel hävdar förresten samma sak. På deras hemsida kan man läsa om att man nu kunnat utvisa mycket små skillnader i brusnivå när strömmen flyter i ena eller andra riktningen i en kabel. Där finns också en länk till Ben Duncan som gjort mätningarna. Tyvärr hänvisar den endast i stort sett till ett häfte som heter Black Box av Ben Duncan. Å andra sidan går detta häfte att köpa via tidningen HiFi News som har häftet med i sin "butik".

Tyvärr igen så får man inte så förfärligt mycket information om man köper häftet heller... Artikeln - en av 101 - behandlar problemet ganska kort. Man skulle önskat en mera vetenskapligt grundlig analys. Kul i alla fall att man tar fenomenet på allvar och försöker få reda på varför vissa personer hör skillnader i stället för att bara skratta bort det hela som ovetenskapligt.

Testa gärna själv.