Tips & Fakta » Tips » Kabeltips » Flätarskola

Fläta din kabel

Av Josef Svalander

 

 

 

Bakgrund


I Hifi o Musik nr 13, 1988 beskrev Anders Edenholm en "fyrfläta" dvs en fläta gjord av fyra ledare, två ledare för plus och två för minus. Denna typ av flätning användes av olika telefonbolag redan på 20-talet och kan avnjutas bl a på tekniska museet. Det fanns också en artikel i tidningen Stereo i april 2003 som beskrev flätningen. Tyvärr så visade bilderna en alldeles för lös flätning. Som du kan läsa nedan så skall du fläta så hårt du kan eftersom kablarna då skär varandra i nära rät vinkel. Läs mera nedan.

Flätningen ger en kabel som är mycket användbar i audiosammanhang. Hittills har alla typer av kablar mått väl av att flätas. Ljudförbättringen är mycket stor. Minusledarna läggs i ett plan, exempelvis horisontellt och de två andra skall gå i lodplanet. Man växlar sedan plats på ledarna, ena paret går upp och ner, upp och ner. Andra paret går vänster höger, vänster höger. Den nybildade kabelns tvärsnitt ser ut som ett + tecken.

Se till att du hela tiden är konsekvent. Låt t ex högra ledaren alltid gå över den vänstra och den som går uppifrån och ner gå ner till höger om den som kommer nedifrån etc. Då bildas ett mycket regelbundet mönster. Tag även hänsyn till riktningen på de ingående kablarna.

Det färdiga resultatet

 

flätad kabel

 

Flätarskola - så här gör du


Börja med att bestämma vilka ledare som skall vara + resp - det skall vara två av varje. Därefter sätter du fast ena ändan av de fyra ledarna i t ex ett skruvstäd. Du kan också knyta runt ett dörrhandtag eller spänna fast i en låda, det viktiga är att du får fast ena ändan av kablarna.

I det här fallet har vi valt att rött och grönt ska vara plus och svart och vit ska vara minus.

 


1. Spänn fast ledarna i ena ändan


2. Bestäm vilka som skall vara ihop i resp par. I detta fall är röd och grön ett par och skall alltid röra sig uppåt/nedåt. Svart och vit skall höra ihop och röra sig höger/vänster.


3. Börja fläta genom att byta plats på röd och grön. Som du ser går grön "uppifrån" till höger om röd som kommer "nedifrån".


4. Så är det dags att byta plats på svart och vit. Observera att den som kommer från höger går över den som kommer från vänster.


5. Byt åter plats på röd och grön. Som du ser går "uppifrån" fortfarande till höger om "nedifrån".


6. Byt plats igen på svart och vit. Observera att den som kommer från höger åter går över den som kommer från vänster.


7. Uppifrån till höger.


8. Från höger över den som kommer från vänster. Nu har du fått in tekniken eller hur?


9. När du flätat en bit så kan det se ut så här. Observera att det bildas ett mycket regelbundet mönster.

 

Som du ser så blir det varannan röd varannan grön i ena ledden och varannan svart varannan vit i andra. Likaså bildar alla kablarna i ett par ett regelbundet mönster som ser ut ungefär så här:


//////////// varannan vit och varannan svart och de ska luta åt samma håll.


Inte så här:
//\//
Eller så här: -_-_-_-_

 


 

När du flätat tillräckligt långt är det bara att tvinna samman de två ledare som hör ihop i respektive par och sedan terminera med kontakt eller också bara ansluta direkt i polskruven. Du ska alltså använda två ledare till plus och två ledare som minus.

Observera att vi för tydlighetens skull använt fyra färger. Erfarenhet är dock att svart rakt igenom låter bättre än om du kör t ex svart och rött som å andra sidan är lättare att fläta... (man ser lättare om man flätar fel). Varför? Vet inte. Det börjar pratas om att det sker hopp av elektroner mellan ledare och isolationsmaterial. Olika färger består givetvis av olika materia. Sålunda används ofta kol för att färga svart. Kanske är det de olika färgpigmenten som påverkar olika. Skillnaderna är dock små.

När du blir van kan du "börja på mitten" och fläta åt båda hållen. Du får då mindre mängd lös kabel att hålla ordning på under flätandet. Det krävs dock en viss noggrannhet då man "börjar om" så att man verkligen fortsätter från mitten på exakt samma sätt som man började första gången. Det är lätt att man förväxlar ett par ledare och då blir det inte lika bra.

Kör du med samma färg på alla ledare har vi en stark rekommendation: Mät upp kablarna när du är klar så du inte har kortslutning på grund av förväxlade ledare.

Du har ju tvinnat ihop ledarna parvis i båda ändarna. Har du då förväxlat ledarna i paren på grund av t ex felflätning så blir det ofelbart kortslutning och det kan i bästa fall innebära att det blir helt tyst. Gäller det en högtalarkabel innebär det oftast ett förstört slutsteg.

Lycka till.


Kabeln krymper - hur mycket kabel behöver du?

När du flätar så går det åt en del av längden i flätningen. Vanligt är att du får ca 1 m färdigflätad kabel av 4 trådar på 1,4 m vardera. Det vill säga att du måste köpa 4x1,4 m för att få en färdig kabel på 1 m. Krympningen varierar med hur hårt du flätar och hur tjock kabel du använder så detta är bara ett ungefärligt värde.


Så här gör du en balanserad interconnect eller en jordad nätkabel

I båda fallen behöver du en extra ledare för jorden. Ta helt enkelt ännu en ledare av samma slag som du använt i flätan och linda den runt flätan. Jag brukar använda samma längd som för övriga ledare - dvs jag klipper av 5 ledare på en gång och flätar fyra av dem. Sedan lindar jag den 5te runt fyrflätan. Det brukar bli ca 2 cm mellan varven.

Använd den 5te ledaren för skyddsjord i jordad nätkabel och som centerjord- "nolla" - i balanserad interconnect.

Det är helt OK att ta dubbla ledare även för jorden.

På senare tid så har vi märkt att det blir ännu bättre om man använder sig av dubbla flätor både som signalkabel och som nätkabel.

Man gör då två fyrflätor per kabel. En för + och 0 och en för - och 0. Det blir alltså två trådar för +, två trådare för -, samt fyra trådar för 0a eller jord. Man kan sedan tvinna de två fyrflätorna för att de ska hållas samman.

Det ger ett helt överlägset resultat jämfört med att linda en tråd runt en fläta enligt ovan. Men det blir givetvis en högre materialkostnad. Jag tycker dock att ljudförbättringen är väl värd merkostnaden!


Biwire = en fläta per frekvensområde

Eftersom du har 4 ledare i en fläta så kan du rent teoretiskt köra en enda fyrfläta som stereokabel mellan t ex cd-spelaren och förförstärkaren. Likaså kan du använda en flätad högtalarkabel vid biwiring och köra basen i två ledare och diskanten i de två kvarvarande.

Detta är dock inte bra ljudmässigt. Du får överhöring mellan de två paren och ljudet blir inte alls lika bra som om du kör en fläta för vänster kanal och en fläta för höger när det gäller signalkablar. Du får alltså sämre kanalseparation om du endast använder en fläta till båda kanalerna..

När det gäller biwire är resultatet inte riktigt lika katastrofalt men det blir en klar förbättring att köra en fläta per frekvensområde. Vi skulle rekommendera att hellre strunta i biwire om du inte kan ha separata flätor för bas och diskant.