Tips & Fakta » Tips » Elektroniktips » Nätfilter o störtrafo

Nätfilter - hur och varför?

Av Josef Svalander

 

Artikeln skriven i början av 90-talet. Mycket har hänt sedan dess och många moderna apparater hanterar nätstörningar bättre. I sådana fall behövs inte filter - det kan till och med försämra ljudet. Det är alltså inte självklart att nätfilter är enbart av godo. Du måste prova själv.

Nedan står det en hel del hänvisningar till ULTRA F2-filter. Modellen är numera utgången.


 

Hur började det?


I början av 80-talet fick jag av en händelse höra effekten av ett nätfilter inkopplat på en anläggning hos en bekant som då bodde i London. Ägaren av anläggningen hade fått idén från Japan där han har goda vänner med hifi-intresse. Jag blev helt förbluffad över skillnaden i ljudkvalité - eftersom jag själv hade tillverkat förstärkarna trodde jag inte det gick att förbättra dem (häpp!) - och så "enkelt" dessutom.

Jag började givetvis experimentera själv hemma i Sverige. Det hela utmynnade i en artikel i Ljudtekniska sällskapets tidning Musik och Ljudteknik och i tillverkningen av en hel serie nätspänningsförbättrande produkter.

Andra tidningar tog upp temat och flera tillverkare startade med egna konstruktioner.

 

Är störningar vanliga och varifrån kommer de?


Anledningen till att nätfilter och störskyddstransformatorer kan ha så stor inverkan på ljudet kan bero på att nätstörningar är vanligare än man kan tro. De består bl a av kortvariga "spännings-spikar" som kommer vid tillslag av bl a elektriska motorer i hem och industri, radiovågor av olika våglängd och inte minst av störningar från andra audioapparater.

De olika apparaterna i en stereoanläggning stör varandra genom att varje till nätet ansluten apparat sänder ut störningar på nätet. Dessa störningar kan komma från nätagregatet eller från någon annan del. Datorer måste t ex ha störfilter på nätintaget för att undvika att störa TV-apparater i grannskapet. Störningar som sänds ut på nätet på detta sätt kan bli ganska starka och att få bort dessa från den inkommande nätströmmen är en av de viktigaste uppgifterna för nätstörprodukter för hifiändamål.

 

Viktigt att lyssna också - inte bara mäta


Tyvärr är det inte så enkelt som att "bara" göra ett, tekniskt sett, bra filter. Precis som när det gäller andra audiokomponenter är det viktigt att inte bara mäta - man måste lyssna också.

Det är inte bara att sätta in några spolar och kondensatorer i en låda - olika spolar och olika kondensatorer "låter" olika i nätstörskydd precis som i alla andra olika audiotillämpningar. Att t ex använda en typ av varistor i stället för en annan ger helt olika ljudupplevelse.

 

Hur låter nätstörningar?


 

De störningar som du kan påverka med nätfilter och störskyddstransformatorer ger upphov till ett grumligt och odistinkt ljud. Det innebär att när du kopplar in filter och transformator i din anläggning får du ett mera dynamiskt och detaljrikt ljud. Ljudet blir mera "avspänt" och lugnare - du blir inte så lätt lyssningstrött.

 

Nätknäppar


Fråga: När mitt kylskåp slår på knäpper det till i högtalarna. Hjälper det med nätfilter?

Svaret är att det kan hjälpa men att det vanligen inte gör det. Störningen kommer nämligen inte via nätet utan via luften i form av en radiopuls som alstras av strömbrytaren vid till och frånslag. En lite sliten termostatkontakt ger ofta en liten gnista vid till- och frånslag. Gnistsändare har använts till att sända meddelanden över Atlanten med, så signalen från din lilla gnistsändare i kylskåpet har inga som helst problem att nå in till din anläggning genom ett par väggar.

Din förstärkare fungerar sedan som radiomottagare. Oftast får man problem med bredbandiga förstärkare i samband med moving coil-pickuper som då fungerar som antennspole. Förstärkningen är också hög i samband med en sådan pickup. Fenomenet kan dock uppstå även under andra förhållanden.

Botemedlet är att se till att din förstärkare inte plockar upp och förstärker radiovågor. Detta innebär alltså att man får konstruera om förstärkaren vilket inte är så lätt. Det finns alltså ingen helt enkel lösning.

Givetvis kan du montera en gnistsläckare över den störande strömbrytaren men detta är ingenting för den som inte är insatt i hur man gör. Man måste också använda en S-märkt gnistsläckare. Och din förstärkare är ju fortfarande känslig för radiostörningar även om du inte störs av denna (som du hörde) så har du troligen ändå problem av en hel del skräp som ligger så lågt att du har svårt att uppfatta störningen men den påverkar ändå ljudåtergivningen.

Se alltså till att din förstärkare inte är känslig för radiostörningar.

 

Kolla fasen


Det är också viktigt att du har "rätt" fas på nätströmmen in i apparaten. Har du nån gång provat att vända stickproppen i vägguttaget så att nätspänningens fas kommer in i apparaten via den andra ledaren på nätsladden? Du som gjort det kan säkert hålla med om att detta är viktigt även om det i förstone verkar rent löjligt.

Även här finns det tekniska förklaringar. Transformatorer mm är inte symmetriska vilket innebär att det i chassit till förstärkare, skivspelare etc bildas olika hög inducerad spänning beroende på vilken del av transformatorn som är inkopplad till fasledaren. På vissa apparater kan det vara så stor skillnad som från ca 20V till ca 180V spänning i chassit när du vänder på stickproppen i väggen. Denna spänning som alltså är olika hög i olika apparater går sedan mellan apparaterna i signalkablarnas jordledare och blandar sig där med nyttosignalen. Dvs du lyssnar inte bara på musiken utan även på störningarna från nätet.

Dessa chassispänningar går att mäta om man har ett känsligt mätinstrument. Ett bra och enkelt sätt är att använda en "faspenna" eller "elfix" som du håller intill chassit i apparaten. När du får utslag är det spänning i chassit. För att få bästa resultat skall du ha så låg spänning i chassit som möjligt. Vänd stickproppen och prova vilket läge på stickproppen som ger lägsta spänningen i chassit, dvs vilket läge som gör att det blir svårare att få faspennan att tända.

Har du jordade nätkablar och vägguttag kan det vara svårt att använda ett mätinstrument - då är det bara öronen som hjälper.

 

 

När du mäter skall apparaten vara påslagen


Trots att det är mycket enkelt att på detta sätt mäta ut hur stickproppen skall vara vänd finns det dock ett par saker man måste tänka på:

 • För att kunna prova varje apparat för sig måste du givetvis koppla ut sladdarna som går mellan apparaterna. Detta för att det inte skall kunna gå någon ström mellan dem så att de påverkar varandra under mätningen.

 • Apparaten skall vara på när du mäter. På en avstängd apparat kan du få helt annat utslag. Om du har svårt att avgöra vilket läge på stickproppen som ger minsta utslag går det givetvis lika bra att lyssna sig fram. Det är dock lite arbetsammare men är å andra sidan billigare

 • Märk ut fasen! När du gjort mätningen så bör du märka upp nätkontakerna så att du slipper göra om proceduren varje gång du har dragit ur en sladd ur vägguttaget. Det är då praktiskt att märka ut vilket stift på kontakten som skall gå mot fasledaren i väguttaget.

 • Om apparaten är skyddsjordad kan du inte mäta - du måste använda öronen.

För att få reda hur väggkontakten är kopplad kan du också använda en fasmätare. Det är enkelt och ofarligt. Håll den helt enkelt intill vägguttaget. Där mätaren tänds har du fasen. Elfix är en bra sådan du hittar här på hemsidan.

Det går givetvis också att, med hjälp av ett mätinstrument, mäta spänningen i uttaget mot tex skyddsjord. Är du det allra minsta osäker eller ovan vid sådana mätningar skall du dock inte göra det - nätspänning är inte att leka med!

 

Inte mer än en apparat per filter/transformator


Många undrar över om man kan koppla mer än en apparat till ett hifi-filter eller transformator och det går givetvis bra tekniskt sett, så länge man inte överskrider maxeffekten på filtret eller transformatorn.

Tyvärr ger det dock ett betydligt bättre ljud att använda ett filter och/eller transformator per apparat. Du måste pröva dig fram för att se hur det fungerar i just din anläggning. Det kan faktiskt vara bättre att koppla t ex skivspelaren via filter/transformator och låta resten av anläggningen vara utan, än att koppla flera apparater efter ett filter eller en transformator. De olika apparaterna verkar störa varandra än mer då du "lägger en spärr" mot nätet i form av filter-transformator.

 

Bättre med både filter och transformator


För att få bästa resultat behöver du både ett hifi-filter och en hifi-transformator. Detta troligen för att de olika enheterna ger olika resultat. Ett filter tar hand om störningar högt upp i frekvens från 10 eller 100 kHz och uppåt. En transformator tar hand om störningar lägre ner i frekvens - ända ner till DC! Runt 50 Hz släpper den givetvis igenom och tyvärr också över ca 100 kHz.

Hifi-transformatorn ger också en icke-galvanisk förbindelse mellan nät och apparat, dvs apparaten har inte längre "direktkontakt" med nätet. Detta ger stora fördelar i audiosammanhang. Det kan t ex inte längre gå strömmar via skyddsjord mellan apparaterna. De är också helt skilda åt från varandra och från nätet - inte ens nättransformatorerna har längre samma potential. Detta innebär att du får mindre problem med störningar i chassit! I t ex laboratorier, används ofta denna typ av transformator för att man skall kunna mäta mycket svaga växelspänningar.

 

1+1=3


Filtret och transformatorn kompletterar alltså varandra. Kombinationen ger bättre resultat än man kan tro när man att lyssnar på enheterna en och en. I detta fall är det verkligen riktigt att tala om att 1+1=3.

 

Vad säger pressen om nätfilter

 • På en kvalificerad hifi-anläggning är det lätt att höra en påtaglig förbättring av ljudkvaliteten. Ljudet blir mera detaljerat, och låter renare, mjukare och mer dynamiskt. Stereobilden blir mer definierad och får ett större djup.

  Hifi & Musik nr 13 1988

 

 • Nätfiltret ger lugn och ro....

  Ringer man runt till några av innehavarna och hör efter vad de tycker blir svaren något i stil med: "efter ett tag är man såld","går inte att leva utan nätfiltret"....

  ...Filtret ger utan tvekan ett bättre ljud i vilken ljudanläggning som helst av någotsånär hyfsad klass. Och det är inte bara en marginell förbättring det är frågan om...
  Svenska high fidelity nr 3 april 1988