Tips & Fakta » Tips » CD-tips » Släck ljuset!

Släck ljuset!

Av Josef Svalander

 

Lägg en mörk handduk över din CD-spelare så blir ljudet bättre!
Nonsens? Pröva själv!
Artikeln är skriven för flera år sedan så de apparater som nämns finns inte längre i handeln.

Vissa CD-spelare låter bättre om man täcker den med en tjock, mörk handduk. Jag kan hålla med om det verkar vara ett aprilskämt. Men icke desto mindre är det ett allvarligt menat påstående.

Idén fick jag när jag läste Hifi & Musik nr 12/87 där Luxmans produktplaneringschef Katsuhiko Iida berättade om hur de arbetat när de konstruerade sin topp-CD-spelare DP-07. Den är nämligen utrustad med ett ljustätt schakt för att inte omgivningsljus skall komma in i CD-spelaren och störa laserpickupens arbete. Iida påstod att det skulle göra en hörbar skillnad att sätta in sin CDspelare i en ljustät låda.

Jag blev givetvis intresserad och började experimentera i all enkelhet. Det visade sig att det faktiskt på vissa CD-spelare går att uppfatta skillnader när man täcker spelaren med t ex en tjock handduk. Skillnaden består i att man vid direkt belysning av spelaren upplever en råare och jobbigare diskant.

Hur man betecknar skillnaden beror givetvis på hur högupplösande anläggning man har och hur van lyssnare man är. Skillnaden är också varierande från spelare till spelare.


 

Glasklart lock


Jag har bl a använt mig av en Technics SL-XP5, en mycket trevlig portabel CD-spelare som givit mig många sköna lyssningsstunder på väg till och från jobbet. Den har ett lock som delvis är glasklart och där man kan se skivan snurra under gång. Till denna är anslutet ett par Sony hörtelefoner av minityp. När jag tände och släckte en skrivbordslampa som var placerad nära spelaren hördes tydligt en försämring av ljudet i de fall lampan var tänd. Jag vill beteckna skillnaden som så hörbar att jag definitivt i fortsättningen försöker undvika att placera spelaren ljust! Detta är dessutom mycket lätt eftersom den skyddsväska som medföljer spelaren effektivt skärmar av allt ljus.

Likaså har jag gjort några snabba prov med en Philips CD207 en prisvärd representant för billiga CD-spelare. Spelaren stod i ett "normalljust" rum. Den skillnad jag där kunde uppleva då jag täckte över den transparenta delen av locket var inte så stor. Den fanns dock där i form av ökad transpararens i ljudåtergivningen då ljuset hindrades från att tränga in i spelaren.

Jag hade dock inte möjlighet att utsätta Philips-spelaren för samma starka belysning som vid det ovannämnda provet med Technics-spelaren. Jag skulle ändå, även i detta fall, undvika att placera spelaren så att ljus kan tränga in i någon större mängd.

 

Omöjligt?


En del av de tekniker jag pratat med påstår att det är omöjligt att höra sådana skillnader eftersom CD-spelaren arbetar med polariserat ljus av en bestämd våglängd och alltså inte borde påverkas av vanligt ljus. Dessutom skall felkorrektionskretsarna i spelaren klara av att rätta till felavlästa data. Påståendet att CD-spelare arbetar med polariserat ljus är riktigt, så tillvida att lasern i sig sänder ut likfasigt ljus som sedan passerar polariserande plattor och prismor. Jag tänker inte gå in i detalj på hur det hela fungerar. Den specialintresserade kan tex läsa Örjan Werners bok "Digital Signalteknik" (utgiven av Radiobranschens samarbetsråd). Den är faktiskt relativt lättbegriplig även för den inte alltför tekniske. Finns på bibliotek och i bokhandeln.

Nå, att laserstrålen i sig är polariserad innebär enligt mitt förmenande inte, att de fotodetektorer som tar emot det från skivan reflekterade ljuset, endast är känsliga för ljus av en viss våglängd och av viss polaritet. Det är istället så att fotodetektorerna reagerar för i stort sett allt ljus oavsett våglängd och polaritet!

Våglängden hos lasern i en CD-spelare ligger runt 800 nm och är alltså på gränsen till synlig. Under vissa omständigheter går det faktiskt att se strålen. Färgen är mycket mörkt röd. Att bygga en CD-spelare med fotodetektorer som endast reagerar för detta röda ljus och inte för något annat skulle nog bli mycket dyrt.

Jag har mätt utspänningen från en laserpickup som var belyst av en skrivbordslampa. Vid denna mätning kunde jag tydligt avläsa mycket stora skillnader i utspänning från fotodioderna vid direkt belysning resp när jag skärmade av ljuset med handen. Dessa fotodioder var verkligen inte okänsliga för vanligt lampljus!

 

Svårt hitta fokus


Det som händer är att det ljus, som på olika sätt letar sig in i CD-spelaren, stör pickupens arbete. Inte på så sätt att avlästa data nödvändigtvis blir felaktiga, utan istället så att spelaren får svårt att hitta fokus på grund av det inte blir tillräckligt stora skillnader mellan ljus och mörker. Skillnaden i ljusstyrka mellan grop och inte grop i skivan blir mindre än vad som är tänkt eftersom det hela tiden kommer in ljus i pickupen som adderas till det reflekterande ljuset. Det blir alltså aldrig "helt mörkt".

Detta innebär att de kretsar i spelaren, som har till uppgift att fokusera strålen exakt på skivytan, samt de kretsar, som arbetar med att få spelaren att spåra, blir tvungna att arbeta mera. Detta får till följd att ljudåtergivningen blir störd. Det är känt att fokus- och "tracking"-spolarnas arbete ger upphov till störsignaler som påverkar övriga spelaren negativt. Inte i första hand så att data blir felaktiga. Den viktigaste anledningen till att ljudet försämras är istället att D/A-omvandlare, och de audiokretsar som sitter därefter, störs av servokretsarnas arbete.

Olika spelare är olika känsliga för ljusbestrålning. De spelare som har ett genomskinligt lock som tillåter ljuset att obehindrat komma in i apparaten borde rimligtvis vara känsligare för detta fenomen än de spelare som har slädar av olika slag som förflyttar skivan in i spelaren och därmed undan det direkta ljuset. De prov jag gjort bekräftar också detta.

Sammanfattningsvis tycker jag dock att mina (i sig ovetenskapliga) tester ger vid handen att man skall vara försiktig med CD-spelare som har transparent lock. Dessa bör inte placeras så att ljus kan komma in i apparaten. Jag skulle heller inte vilja rekommendera någon att placera spelare, oavsett typ, direkt under starka lampor eller i direkt solljus!