Det är vi som hjälper dig

Josef Svalander

Grundare av Svalander Audio AB och en aldrig sinande källa till kunskap.

Josef står fortfarande för en mycket stor del av kunnandet i företaget. Detta ger sig uttryck i att han håller i många av de frågor  och rådgivning rörande våra produkter som mailas in till oss. Vid sidan av detta håller han i ekonomin och inköp.

Du hittar mycket mer om Josef, hans historia, funderingar och hans anläggnings utveckling på Josefs sidor under Tips och Fakta.

Under High End mässan 2011 mottog Josef tidningen HiFi & Musiks diplom som en av Sveriges största HiFi-personligheter. Läs mer här.

Andreas Svalander

Josefs svärson som tillsammans med sin hustru Emma kommer driva Svalander Audio AB vidare in i framtiden.

Andreas ansvarar för den dagliga driften av Svalander Audio AB på plats i våra lokaler i Västerås. Han håller även i kontakten mot återförsäljare och mot många av våra leverantörer.

Emma Svalander

Josefs dotter som tillsammans med sin man Andreas kommer driva Svalander Audio AB vidare in i framtiden.

Emma jobbar deltid med Svalander Audio AB. Hennes arbete är i första hand inriktat på marknadsföring. Övrig tid arbetar hon med systerföretaget Emmagjort.

www.emmagjort.se