Tips & Fakta » Josefs sidor » Tuba förförstärkare » Modifiering

TUBA
Ombyggnad 2002

 

Från


Till

ny nätdel

I själva förstärkarlådan är en hel del ombyggt i strömförsörjningen. Då kåpan är monterad så är enda skillnaden att nätkabeln är ersatt av en tjockare - i övrigt är designen oförändrad. Detta var ett krav eftersom en TUBA är rätt snygg :-) och alltså inte bör förstöras med en massa utanpåliggande prylar.

Två saker skulle uppnås - nättransformatorn skulle ut ur lådan och anodspänningen skulle höjas från 250V till uppemot 350V. När vi i alla fall höll på så blev det också en betydande förstärkning av nätdelen :-).

Ombyggnad av förstärkande steg

I princip så bygger det hela på att strömförsörjningen skall vara helt oberörd oavsett vad som händer i förstärkaren vilket alltså givetvis är en omöjlighet... Men alla förstärkande steg har i både den gamla och den nya konstruktionen en egen stabiliserad strömförsörjning.

Ett förstärkande steg består av två rör. Ett som förstärker samt en direktkopplad katodföljare. I original sköttes stabiliseringen genom två transistorer som strömförsörjde var sitt rör med konstant stabilisterad spänning (dvs totalt 12 transistorer).

I den nya sker strömförsöjningen genom en elektrolytbank på 660 µF och ett motstånd på 6,8 kOhm till varje steg med 2 rör (dvs 6 x 660 µF = 3 960 µF). Varje steg har alltså nu gemensam elektrolytbank för båda rören. något som vid tester visat sig ge bättre ljud än att ha en kondensator per rör.

På de två bilderna här invid, som visar ett förstärkande steg, så kan du i den övre ana de två transistorerna. Du ser också de små polypropylenkondensatorerna som sitter efter - en till varje rör. Det är de två stående blå kondensatorerna. I originalkopplingen fanns inga elektrolyter närmast rören.

På var sida om dessa finns en elektrolytkondensator parallellt med polypropylenkondensatorer som reserv när steget behövde mera ström.

Den stora blå kondensatorn som ligger överst i bild är kopplingskondensatorn till nästa steg.

På den nedre bilden ser du att transistorerna med vidhängande kondensatorer har ersatts av ett kondensatorpaket av två stycken 330 µF/450V elektrolyter plus en polypropylenkondensator. Man kan också ana det 6,8 kOhms motstånd som försörjer steget med ström. I detta fall bildar motståndet en barriär mot omvärlden både för inkommande störningar och för att inte släppa ut störningar från steget till resten av förstärkaren.

Överst på sidan ser du tydligt hur det hela förändrat undersidan av förstärkaren. Du ser också en ensam 330 µF kondensator uppe till höger. Den är en del av den reservoar som försörjer hela förstärkaren. Där den ligger satt tidigare den extra stabiliseringsdel som behövdes för att ge transistorerna rätt spänningar.


Före

Efter

Övriga förändringar i lådan

Det man kanske först ser är ett antal gula elektrolytkondensatorer nere till vänster. Det är extra lytar som ligger på de stabiliserade glödspänningarna. Det fanns plats för fyra x 10 000 µF/10V så det var bara att klämma dit!

Precis därunder kan du också se att nätbrunnen ersatts av en multikontakt.

En av de viktigaste sakerna som behövde göras - och som faktiskt föranledde hela ombyggnaden - var att flytta ut nättransformatorn. Det kan du saklöst göra även om du inte vill göra någonting annat! Det förbättrar ljudet avsevärt bara det.

Du bara lossar alla trådar till transformatorn och sätter den i en egen liten låda. Sätt gärna dit en ny nätströmbrytare också så du slipper få in nätström över huvud taget in i själva förstärkarlådan!.

En multikontakt i förstärkarlådan och i den nya lådan samt en mellankabel fullbordar modifieringen! Rekommenderas!

Där transformatorn satt finns nu ytterligare ett antal elektrolyter. En sitter direkt på inkommande spänning - ca 400V. En sitter som "ankare" på basen på transistorn som fungerar som stabilisering till ca 350V och en håller den stabiliserade spänningen parallellt med den ensamma på undersidan.

Inga kretsändringar i förstärkande steg i övrigt eller i glödströmskretsarna har gjorts. Du måste dock höja spänningen till jord på den glödströmskrets som försörjer katodföljarna med glödström. Den skall upp till ca 175V. Byt ut motståndet till jord i spänningsdelaren (sitter mitt mellan de båda glödströmskretsarna ovanpå en elektrolyt) till 190 kOhm. Du måste också byta ut elektrolytkondensatorn till en med högre spänningstålighet.

När du i alla fall är inne och löder så sätt dit ett par 10V elektrolytkondensatorer efter stabbarna också :-).


Ny nätdel

Eftersom vi beslutat att höja anodspänningen så kunde vi inte använda oss av den gamla transformatorns anodspänningslindning. Å andra sidan så var det ont om transformatorer med 10-12V spänning gånger två för glöden. Så det fick bli att vi använde den gamla trafon för glöden och en ny för anodspänningen.

Elfa säljer en transformator med 2x260V för ca 500 kronor moms som fick duga för ändamålet. Den gemensamma mittpunkten mellan lindningarna öppnades så vi fick två helt skilda lindningar på 260V vardera. Därefter kom då på varje lindning egna säkringar och 1N4007x4 likriktardioder 460pF/3000V kondingar över varje diod. På vägen monterades också två 10 Ohms motstånd. Du kan läsa varför på tipssidorna på siten :-)

Därefter sitter 150 µF/450V med parallella polypropylenkondensatorer. Du ser dom uppe till vänster i hörnet. Så via 2 st 25W 3,6kOhms motstånd till den kritiska stabben. Du har nu mellan 7 och 800 volt att handskas med och skall ned till runt 400V. Detta utan att bränna fingrar och elektronik...

Det hela löstes med ett par 800V transistorer i darlington som hålls på plats genom zenerkedja och motstånd. Som ankare till basen på transistorerna sitter en 330 µF/450V kondensator som du hittar i framkanten på nätdelen. Därefter går det rätt in på den 8000 µF/420V jättekondensator som ligger mitt i lådan :-)

Glödströmmen fick vi helt enkelt genom att flytta med de två likriktarbryggorna från förstärkarlådan (lite polypropylen fick den dock över sej) och så ett par nya lytar som sitter i bakpanelen. Därefter ut via multikontakten för vidare hantering i originalstabbkretsarna.

I lådan sitter också ett lätt modifierat F2 nätfilter :-)

Lådan ja... Det fick bli en låda från D/An DESI - byggsatsen vi sålde för några år sedan. Det finns några sådana lådor kvar som kan användas till olika trevliga byggen. Därav också de omotiverade hålen på lite olika ställen osv. Men som sagt - priset för en ny låda av denna kvalitet ligger över 1000 kr! Och det blev ju ändå rätt snyggt.Slutkommentar

Totalt sett finns nu över 13 000 µF i nätdelen och den arbetar med ca 350V efter stabiliseringarna. Resultatet blir en betydande förbättring av dynamik och fasthet i alla register. Basen som ibland kan upplevas som lite mjuk hålls nu fast på ett betydligt bättre sätt utan att förstärkaren därför blivit kall och hård. Den typiska TUBA-karaktären - lättlyssnat och musikaliskt - finns fortfarande kvar förstås. Kretslösningarna är ju desamma som tidigare, det är endast strömförsörjningen som förbättrats!

I mån av tid och lämpliga delar så kan jag hjälpa dig med ombyggnad av din egen TUBA om du så önskar.